Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XUẤT KHẨU.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Theo yêu cầu đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay thành lập Ban xuất khẩu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác xuất khẩu.

Điều 2. – Ban xuất khẩu có nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu các chủ trương, chính sách và biện pháp đẩy mạnh công tác xuất khẩu, mở rộng quan hệ thương mại, tranh thủ được thị trường vững chắc và ổn định cho những mặt hàng xuất khẩu của ta.

b) Nghiên cứu các hình thức xuất khẩu tại chỗ và các chính sách, biện pháp nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ cho Nhà nước như các loại dịch vụ về vận tải, bưu điện, trao đổi phim ảnh, sách báo, du lịch v.v…

c) Nghiên cứu các hình thức hợp tác sản xuất không thuộc phạm vi phối hợp kế hoạch hay quan hệ tài chính giữa hai nước như gia công hợp tác giữa xí nghiệp của ta với xí nghiệp nước ngoài, trao đổi nội thương và hợp tác xã, v.v… Nghiên cứu các nguyên tắc và điều kiện cho các ngành và các địa phương được vay ngoại tệ của ngân hàng để sản xuất và giao nộp hàng xuất khẩu để trả nợ.

Nghiên cứu việc dùng một phần vốn vay để đầu tư vào ngành sản xuất hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu của nước cho vay hoặc của những nước mong muốn được nhập những hàng đó, tạo ra thị trường ổn định cho các mặt hàng xuất khẩu của ta;

d) Hướng dẫn các bộ phận chuyên trách công tác xuất khẩu của các Bộ và các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là việc phát hiện hay tạo ra các mặt hàng mới.

Điều 3. – Ban xuất khẩu gồm có;

- Trưởng ban: Đồng chí Đặng Việt Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Phó trưởng ban: Đồng chí Lê Khắc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

- Ủy viên thường trực: một đồng chí thứ trưởng Bộ Ngoại thương chuyên trách công tác xuất khẩu.

- Các ủy viên khác là đại diện của các ngành sau đây: nông nghiệp, lâm nghiệp, hải sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, hóa chất, cơ khí và luyện kim, giao thông vận tải, vật giá, tài chính, ngân hàng, liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trung ương, đại diện thành phố Hà Nội và đại diện thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi ngành có liên quan cử ít nhất một cán bộ hiểu biết sâu về lĩnh vực của ngành mình để tham gia trong suốt quá trình nghiên cứu. Bộ Ngoại thương cử một nhóm chuyên viên làm nòng cốt giúp các ngành trong việc nghiên cứu từng chuyên đề và xây dựng đề án chung về xuất khẩu trong kế hoạch hàng năm cũng như kế hoạch dài hạn.

Điều 4. - Bộ Ngoại thương, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các ngành, các địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị