Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-CTN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Hoàng Chí Nam, sinh ngày 16/3/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

Giới tính: Nam

2.

Hoàng My Lan, sinh ngày 12/7/2013 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

3.

Vũ Trung Nghĩa, sinh ngày 04/8/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 8, Seunghak-ro 299beon-gil, Seo-gu, Incheon-si-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 17, phường Ngọc Châu, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

4.

Trần Trung Kiên, sinh ngày 23/10/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 9 Hakgogae-ro, Jung-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

5.

Đào Ngọc Nam, sinh ngày 22/8/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 104, B Dong, Jungangdae-ro 123gil 7, Bukgu, Daegu-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 21/4/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 454 Hoejin-ri, Dasi-myeon, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Han Sang Uk, sinh ngày 04/01/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 71-34 Naedeok-gil Daeya-myeon Gunsan-si Jeonrabuk-do

Giới tính: Nam

8.

Trịnh Thị Thanh Thu, sinh ngày 19/5/2006 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15 Hoiri 2-gil, Namjung-myeon, Youngdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

9.

Choi Si Woo, sinh ngày 28/3/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 101, 42 Munseong-ro 28gil, Gwanab-gu, Seoul

Giới tính: Nam

10.

Hoàng Phú Phong, sinh ngày 18/3/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 131 Woochi-gil, Nasan-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

11.

Kim Chi Lan, sinh ngày 18/4/2017 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 31 Gaegeumbondong-ro 22beon-gil, Busanjin-gu Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Hoàng Nghĩa, sinh ngày 30/8/2004 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 36-8 Chukhang-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

13.

Bùi Thị Hoa, sinh ngày 19/8/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 88 Daesanjunganh 3 gil, Daesan-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

14.

Bùi Thị Trà Mi, sinh ngày 21/7/2006 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 13 Dangsan-ro 115 beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Quang Trung, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

15.

Hứa Minh Trung, sinh ngày 21/11/2004 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: (Hongdodong, Hongdobilla) 101, Bdong, 8-9 Hongdo-ro, Dong-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nam

16.

Kim Jun Ho, sinh ngày 12/6/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 488 Hasan-dong, Kwangsan-gu, Kwangjukwangyeok-si

Giới tính: Nam

17.

Bùi Thị Huệ, sinh ngày 29/10/1981 tại Lào Cai

Hiện trú tại: 42-2 Sindal-gil, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

18.

Cao Thị Thu Hương, sinh ngày 14/8/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 301 Jungang-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Hồng, huyện An Hải, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

19.

Nam Hyeon Ji, sinh ngày 24/7/2017 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 894, Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nam

20.

Hồ Na Na, sinh ngày 07/5/2015 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 6-9, 46ga-gil, Jungno-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

21.

Nguyễn Phú Phúc, sinh ngày 18/12/2009 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # Geumnam-gil 6, Bdong, 304ho, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nam

22.

Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/11/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: #22, Haengjeongseo-ro 2gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/13 Học Lạc, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

23.

Huỳnh Châu Thông, sinh ngày 18/6/2005 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 75-9 Gonghang-ro, Muan-eup, Muan-gun, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường 5, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nam

24.

Trần Thị Y Băng, sinh ngày 12/12/2003 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 303, 60-1 Jinheung-ro 1 gil, Eunpyung-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

25.

 Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 13/3/2013 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 601ho, 2dong, Sangho29, Dongcheon-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

26.

Bùi Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 06/4/2006 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 802-1, Dalgubeoldea-ro, Dasa-eup, Dalseong-gun, Deaguqwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 04/12/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 23 Seojae-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Tiến, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng.

Giới tính: Nam