Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 342/TTr-CP ngày 21/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 201 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-CTN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

 

Trịnh Phương Anh Julia, sinh ngày 19/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Knuellweg 6A, 13589 Berlin

Giới tính: Nữ

2.

Phạm Thị Bích Lan, sinh ngày 21/6/1961 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Karl- Marx Allee 70, 10243 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 52 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Trần Thành Hải Vũ, sinh ngày 24/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 144, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

4.

Lê Thanh Hà, sinh ngày 26/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Suelstr. 63, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

5.

Phan Thị Hiền, sinh ngày 26/5/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weichselstr. 35, 10247 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 119/1/1 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

6.

Trần Phạm Đức Anh, sinh ngày 05/12/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auerstr. 31, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

7.

Bùi Hoàng Anh Anna, sinh ngày 16/4/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wriezener Karree 9, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Mỹ Anh, sinh ngày 28/11/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tollenbrink 2A, 30659 Hannover

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thiên Ân, sinh ngày 22/6/2009 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Piustr. 45, 50823 Köln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 902, khu A, Lô 3B, chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

10.

Đỗ Hoài Nam, sinh ngày 21/12/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bautzener Str. 20, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

11.

Nguyễn Thị Xuân Kiều, sinh ngày 01/4/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Huetten 4, 20355 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

12.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 10/10/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Str. 33, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

13.

Đặng Tú My, sinh ngày 22/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brachwitzer Str. 11, 06118 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Trọng Phương, sinh ngày 06/9/1970 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 5, 10249 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60/5/1 Nguyễn Khuyến, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

15.

Phạm Thị Tuyết Lan, sinh ngày 25/3/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Strelitzer Str. 34, 17235 Neustrelitz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

16.

Trần Trung Đức, sinh ngày 14/11/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Laerchenweg 2, 37176 Noerten-Hardenberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ I, Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

17.

Trần Anh Đức, sinh ngày 26/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seufferstr. 14, 90443 Nuernberg

Giới tính: Nam

18.

Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 31/7/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str. 11B, 17291 Prenzlau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xí nghiệp may xuất khẩu Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

19.

Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 06/4/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Markt 23, 25355 Barmstedt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

20.

Đặng Mia An Nhiên, sinh ngày 01/02/2017 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Markt 23, 25355 Barmstedt

Giới tính: Nữ

21.

Bùi Việt Đức, sinh ngày 14/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neuoettinger Str. 18, 84503 Altoetting

Giới tính: Nam

22.

Lê Đức Anh, sinh ngày 12/7/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lenzweg 8, 22529 Hamburg

Giới tính: Nam

23.

Nguyễn Xuân Huấn, sinh ngày 23/4/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alt Blankenburg 42, 13129 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 xóm Miếu, Tổ 31, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

24.

Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh ngày 22/5/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brachenfelder Str. 56, 24534 Neumuenster

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể xí nghiệp Ươm Tơ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

25.

Huỳnh Lê Tina, sinh ngày 01/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Strassmannstr. 37, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

26.

Lê Anh Đức, sinh ngày 02/5/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser-Maximilian-Platz 2, 87629 Fuessen

Giới tính: Nam

27.

Trịnh Thị Kim Luyến, sinh ngày 15/02/1954 tại Nam Định

Hiện trú tại: Liefelds Grun 20, 14478 Potsdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 6, trường PTTH Công nghiệp, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

28.

Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 18/7/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plataneweg 23, 06712 Zeitz

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 03/11/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fohlengartenstr. 7, 96050 Bamberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 7, Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

30.

Nguyễn Thị Linh Trang, sinh ngày 27/8/1996 tại CH Séc

Hiện trú tại: Schillerstr. 24, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

31.

Trịnh Thị Ngọc Linh, sinh ngày 21/01/2002 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Moellendorf Str. 75, 10367 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

32.

Trần Lena, sinh ngày 19/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochschulstr. 36, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

33.

Phạm Phương Linh, sinh ngày 04/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landgrabenstr. 12, 90443 Nuernberg

Giới tính: Nữ

34.

Trần Thị Mai Hương, sinh ngày 09/8/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geschwendaer Gasse 8, 99331 Geraberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

35.

Trần Phương Phương, sinh ngày 19/02/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Annestr. 30, 01067 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 178 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

36.

Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 18/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ferdinand-Lassalle-Str. 27, 14712 Rathnow

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 1, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

37.

Phạm Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 07/01/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breite Str. 3, 15907 Luebben

Giới tính: Nam

38.

Vũ Đức Thành Long, sinh ngày 24/3/1994 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Nuernbergerstr. 37, 04103 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 11 ngõ 124, phố Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

39.

Hoàng Nhật Lam, sinh ngày 18/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str. 7, 15711 Koenigs Wusterhasen

Giới tính: Nam

40.

Hoàng Tùng Lâm, sinh ngày 12/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str. 7, 15711 Koenigs Wusterhasen

Giới tính: Nam

41.

Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 10/10/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Winser Baum 42, 21423 Winsen Luhe

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 49 ngõ An Trạch I, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

42.

Phạm Thế Mạnh, sinh ngày 13/11/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Winser Baum 42, 21423 Winsen Luhe

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 140 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

43.

Đinh Thu Hằng, sinh ngày 26/4/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Budapester Str. 17, 01069 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 18, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

44.

Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 21/4/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fischerinsel 2, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

45.

Lê Mạnh Tuấn, sinh ngày 03/3/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eiffestr. 612, 20537 Hamburg

Giới tính: Nam

46.

Trần Minh Khang, sinh ngày 20/7/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beckerberg 10, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

47.

Trần Thái An, sinh ngày 28/6/2017 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beckerberg 10, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

48.

Lưu Việt Đức, sinh ngày 23/9/2002 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sachsen Str. 43, 14770 Brandenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

49.

Nguyễn Nhật Linh Linda, sinh ngày 02/6/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neuenhaser Str. 19, 48529 Nordhorn

Giới tính: Nữ

50.

Đàm Tâm Đức, sinh ngày 22/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Juelicher Str. 16, 13357 Berlin

Giới tính: Nam

51.

Tạ Hoàng Thuận Nguyên, sinh ngày 18/9/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: St. Petersburger Str. 18, 01069 Dresden

Giới tính: Nam

52.

Mai Thu Ngân, sinh ngày 03/11/1995 tại Nga

Hiện trú tại: Franzstr. 153, 06842 Dessau-Rosslau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 14, ngõ 107, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

53.

Trần Thị Thiên Trang, sinh ngày 31/8/1973 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Weizenkamp Str. 3, 28199 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 6, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

54.

Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 23/10/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Hoescheleweg 22, 70188 Stuttgart

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nam

55.

Nguyễn Xuân Lan, sinh ngày 03/8/1953 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Landsberger Allee 62B, 10249 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Dãy A, khu tập thể Đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

56.

Trần Thanh Vân, sinh ngày 14/5/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hinter der Saline 29, 21339 Luneburg

Giới tính: Nữ

57.

Lưu Quỳnh Anh, sinh ngày 29/10/2006 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gertig Str. 69, 22303 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6, ngõ 75, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

58.

Lưu Đăng Minh Tùng, sinh ngày 06/3/2003 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Gertig Str. 69, 22303 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6, ngõ 75, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

59.

Nguyễn Tăng Minh, sinh ngày 12/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steinbeker Weg 18a, 22885 Barbuetel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu T2, Bưu điện, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

60.

Mai Thị Thúy Giang, sinh ngày 20/3/1967 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: VetschaerStr. 1, 01237 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 81/24 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Giới tính: Nữ

61.

Nguyễn Công Tuân, sinh ngày 28/9/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bundschuk Str. 11, 01307 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 276, Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

62.

Nguyễn Quế Linh Jenny, sinh ngày 24/9/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweiter-Str. 40, 08209 Auerbach/Vogtl

Giới tính: Nữ

63.

Nguyễn Huyền Chi, sinh ngày 25/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bronsartstr. 11, 30161 Hannover

Giới tính: Nữ

64.

Nguyễn Đức Long, sinh ngày 05/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 10, 26954 Nordenham

Giới tính: Nam

65.

Đỗ Minh Đạt, sinh ngày 26/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gorkistr. 115, 04347 Leipzig

Giới tính: Nam

66.

Đỗ Anh Toán, sinh ngày 17/5/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gorkistr. 115, 04347 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

67.

Lại Thị Anh, sinh ngày 13/6/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Gorkistr. 115, 04347 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

68.

Nguyễn Thị Tú Oanh, sinh ngày 05/10/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Am Lustgarten 4, 06844 Dessau-Rosslau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

69.

Đào Ngọc Lan, sinh ngày 22/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 2, 10367 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 9, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

70.

Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 17/7/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 126C, 99084 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 222A, Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

71.

Phí Đức Việt, sinh ngày 15/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moerser Str. 225, 47475 Kamp-Lintfort

Giới tính: Nam

72.

Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 06/6/1994 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: St. Petersburger Str. 10a, 01069 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nam

73.

Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunnen Str. 51, 34537 Badwildungen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

74.

Đỗ Hiếu Đạt, sinh ngày 23/3/1961 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Brunnen Str. 51, 34537 Badwildungen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hải Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nam

75.

Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 12/10/1980 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Ibsenstr. 51, 10439 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

76.

Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 28/9/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hufeisenstr. 50, 17034 Neubrandenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 53, ngõ 97, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

77.

Hồ Anh Tuấn, sinh ngày 16/3/1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Arnold Janssen Str. 30, 53757 Sankt Augustin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 116/13 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

78.

Hoàng Tú Quyên, sinh ngày 19/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahlweg 20, 49086 Osnabrueck

Giới tính: Nữ

79.

Nguyễn Thị Như Hoa, sinh ngày 13/3/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Coesfelder Str. 69, 28327 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể 951, Ban Cơ yếu Chính phủ, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

80.

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 15/01/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mittelweg 114, 20149 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 323 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

81.

Hoàng Xuân Lâm, sinh ngày 30/11/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittelweg 114, 20149 Hamburg

Giới tính: Nam

82.

Đặng Lê Vi, sinh ngày 17/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Hellersdorfer Str. 138, 12629 Berlin

Giới tính: Nữ

83.

Đặng Kezia, sinh ngày 02/02/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Hellersdorfer Str. 138, 12629 Berlin

Giới tính: Nữ

84.

Đặng David, sinh ngày 16/11/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Hellersdorfer Str. 138, 12629 Berlin

Giới tính: Nam

85.

Phạm Thanh Tuấn, sinh ngày 22/6/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delitzscher Land Str. 40, 04158 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 33 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

86.

Nguyễn Tuấn Dương, sinh ngày 23/7/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karlstr. 9, 12623 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

87.

Dương Thị Phương Hiền, sinh ngày 25/5/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karlstr. 9, 12623 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Giữa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

88.

Trần Minh Thúy, sinh ngày 14/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Camburger Str. 56, 07743 Jena

Giới tính: Nữ

89.

Lê Ngọc Anh Carolin, sinh ngày 25/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 27, 99734 Nordhausen

Giới tính: Nữ

90.

Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 26/11/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delitzscher Land Str. 40, 04158 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 17, ngõ 44, phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

91.

Dương Mai Linh, sinh ngày 03/9/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kamerunerstr. 30, 13351 Berlin

Giới tính: Nữ

92.

Đinh Thị Phương Hoa, sinh ngày 22/10/1975 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Neuengueter 14, 06618 Naumburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 36, Hàng Thao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

93.

Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 14/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rauwolffstr. 8, 86152 Augsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Đại học Dược, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

94.

Nguyễn Tường Huy, sinh ngày 25/11/1993 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Markenstr. 30, 40227 Duesseldorf

Giới tính: Nam

95.

Trần Thị Yến Ngọc, sinh ngày 21/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herrfurth 2, 12049 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể Quân đội, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

96.

Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 10/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eberswalder Str. 27, 16515 Oranienburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 4, Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

97.

Đặng Thị Thanh Dung Julia, sinh ngày 27/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Str. 3, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

98.

Nguyễn Thị Lũy, sinh ngày 26/4/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Heinrich-Heine-Str. 12, 10179 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24B Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

99.

Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 17/3/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bodnegger Str. 13/1, 88287 Gruenkraut

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Phả lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

100.

Phạm Anh Việt, sinh ngày 26/6/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bodnegger Str. 13/1, 88287 Gruenkraut

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 19 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

101.

Đào Châu Anh, sinh ngày 01/7/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann Str. 68, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

102.

Lê Đình Sơn, sinh ngày 20/12/1966 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Heumadener Str. 2, 73760 Ostfindern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 23, Lê Quang Sung, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Giới tính: Nam

103.

Nguyễn Khắc Hoàng Anh, sinh ngày 10/4/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg-Schumann Str. 293, 04159 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 38 Trưng Nhị, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

104.

Nguyễn Khắc Hoàng Vũ, sinh ngày 02/12/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann Str. 293, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

105.

Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 10/10/1966 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Fontanestr. 35, 16761 Henigsdorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

106.

Nguyễn Thị Phước Hạnh, sinh ngày 09/9/1968 tại Sơn La

Hiện trú tại: Wilhelm-Stolze-Str. 32, 10249 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 21, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

107.

Hoàng Thái Sơn, sinh ngày 08/02/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Singer Str. 23, 10243 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 376 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

108.

Nguyễn Thị Hải Hà, sinh ngày 16/7/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Oberanger 37b, 89415 Lauingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 74 ngách 97/16 Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

109.

Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 08/9/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 154, 10365 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

110.

Đinh Thị Bùi, sinh ngày 10/12/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Teichstr. 55, 79539 Loerach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

111.

Nguyễn Thị Kim Mỹ, sinh ngày 10/10/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Garten Str. 57, 26548 Nordeney

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 151/49 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

112.

Đỗ Hoàng Việt, sinh ngày 30/01/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garten Str. 57, 26548 Nordeney

Giới tính: Nam

113.

Đỗ Hoàng Long, sinh ngày 31/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garten Str. 57, 26548 Nordeney

Giới tính: Nam

114.

Triệu Minh Hằng, sinh ngày 02/4/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Petkumerstr. 119, 26725 Emden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 26A, ngõ 84, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

115.

Nguyễn Thị Dịu, sinh ngày 10/01/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hoechste Str. 19, 10249 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

116.

Lê Julia Bảo Châu, sinh ngày 20/01/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoechste Str. 19, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

117.

Trần Phương Thảo, sinh ngày 01/11/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Mehring -Platz 3, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

118.

Lê Bảo Uyên, sinh ngày 12/4/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Liebnecht Str. 96, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

119.

Vũ Thị Mai Hương, sinh ngày 24/12/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Röhrhofsgasse 4, 01067 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5, gác 2, ngõ 47, Kỳ Đồng, Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

120.

Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 26/9/1977 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Heidereuterstr. 30, 13597 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 18/22 Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

121.

Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 30/11/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Drosselkamp 6, 29699 Bomlitz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xung Thum, xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

122.

Trần Kim Hằng, sinh ngày 24/9/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Schneewittchenweg 7, 22119 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: F1/18 G, Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

123.

Trần Phạm Yến Vy, sinh ngày 20/12/2006 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schneewittchenweg 7, 22119 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: F1/18 G, Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

124.

Lê Thị Hải Hồng, sinh ngày 14/9/1974 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Koepenicker Str. 105, 12683 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

125.

Lê Thị Sao Mai, sinh ngày 24/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koepenicker Str. 105, 12683 Berlin

Giới tính: Nữ

126.

Nguyễn Thị Như Ý, sinh ngày 16/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koepenicker Str. 105, 12683 Berlin

Giới tính: Nữ

127.

Bùi Xuân Lâm, sinh ngày 15/10/1972 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Dohnaer Str. 219, 01257 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nam

128.

Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh ngày 26/02/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dohnaer Str. 219, 01257 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 38, phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

129.

Vũ Thị Tuyết, sinh ngày 01/01/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Petersilienstr. 2A, 03044 Cottbus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Chà Châu, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

130.

Trịnh Thanh Loan, sinh ngày 23/02/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rigaer Str. 57, 10247 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Viện Cơ giới quân sự, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

131.

Trịnh Mỹ Anh Chi, sinh ngày 18/11/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Muensterstr. 54, 51063 Koeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 61 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

132.

Lã Thị Thanh Nga, sinh ngày 07/02/2002 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Osterbrookplatz 9, 20537 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 150/1a, đường Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

133.

Trần Ngọc Long, sinh ngày 15/10/1979 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Grader Weg 14, 26871 Papenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 402-A5 Khu Tập thể Tân Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

134.

Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 28/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 8, 10179 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 148 A phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

135.

Trịnh Vân Anh, sinh ngày 04/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carola Neher Strasse 38, 81379 Muenchen

Giới tính: Nữ

136.

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 28/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johannes Strasse 62, 46240 Bottrop

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 32 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

137.

Phạm Thị Ngân Hoa, sinh ngày 20/3/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Markt 16, 09669 Frankenberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

138.

Phùng Trường Giang, sinh ngày 24/3/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weinboehlaer Str. 09, 01127 Dresden

Giới tính: Nam

139.

Nguyễn Bình An, sinh ngày 25/5/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moosgrund 5, 79110 Freiburg im Breisgau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 18 B Mạc Thị Bưởi, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

140.

Nguyễn Xuân Hải, sinh ngày 26/3/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Siegfriedstr. 144, 10365 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 104/14, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

141.

Đoàn Minh Anh, sinh ngày 03/11/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 66, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

142.

Doãn Thị Thu, sinh ngày 21/9/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Holsteinstr. 19, 22767 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phúc Ninh, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang

Giới tính: Nữ

143.

Trần Anh Tuấn, sinh ngày 21/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koolbargstr. 30b, 22117 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76 Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

144.

Trần Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 05/01/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Am Grasweg 21C, 21217 Seevetal

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9/1, Tổ 15, Khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

145.

Nguyễn Kiều Thương, sinh ngày 15/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koelner Str. 85, 58509 Luedenscheid

Giới tính: Nữ

146.

Hoàng Kim Ngân, sinh ngày 06/02/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rothaarweg 5, 30657 Hannover

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23 phố Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

147.

Trần Hữu Tiến, sinh ngày 20/4/1958 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Helma-Steinbach-Weg 7A, 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

148.

Nguyễn Thị Tuệ Minh, sinh ngày 03/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Braunstrasse 10, 30169 Hannover

Giới tính: Nữ

149.

Huỳnh Celine, sinh ngày 17/8/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maienwalterstr. 25, 73733 Esslingen am Neckar

Giới tính: Nữ

150.

Nguyễn Thị Xuân Thanh, sinh ngày 03/3/1971 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Leharstr. 81b, 22145 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: K2/1B phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

151.

Nguyễn Thái May, sinh ngày 19/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Martin-Luther-Str. 86, 10825 Berlin

Giới tính: Nữ

152.

Hoàng Lâm, sinh ngày 09/9/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Gut 11a, 99869 Nessetal OT Remstädt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 35 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

153.

Nguyễn Giáng Ngọc, sinh ngày 27/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vicent-van-Gogh-Str. 14, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

154.

Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 05/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vicent-van-Gogh-Str. 14, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

155.

Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 05/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Max-Mattig-Weg 8, 03149 Forst (Lausitz)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 171 Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

156.

Phạm Phương Thảo, sinh ngày 19/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Sudetenstr. 44, 97638 Mellrichstatt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 83/413 khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

157.

Trần Ngọc Quân, sinh ngày 23/12/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graudenzer Weg 2, 22049 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

158.

Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 17/7/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Graudenzer Weg 2, 22049 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 81C phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

159.

Lê Văn Tuấn, sinh ngày 09/9/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str. 76, 13051 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 28 phố Hàng Đồng, Nam Định

Giới tính: Nam

160.

Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 16/10/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Voigtstr. 34, 10247 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1/164 Chùa Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

161.

Đỗ Thị Thanh Hương, sinh ngày 20/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Juttastr. 25, 21244 Buchholz in der Nordheide

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Chùa, xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

162.

Nguyễn Linh Đan, sinh ngày 27/9/2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Juttastr. 25, 21244 Buchholz in der Nordheide

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Chùa, xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

163.

Nguyễn Thị Phương Nhung, sinh ngày 16/10/1965 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Gaimersheimer Str. 19, 85057 Ingolstadt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 380 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

164.

Phạm Thị Nhật Lệ, sinh ngày 04/12/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Dachspfad 14, 61169 Friedberg (Hessen)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Bắc Đẩu, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

165.

Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 18/01/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sachsenstr. 1, 04328 Leipzig

Giới tính: Nữ

166.

Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 03/4/1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Steinweg 2, 38444 Wolfsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 29A Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa

Giới tính: Nam

167.

Kiều Xuân Mạnh, sinh ngày 08/8/1992 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Heinrich-Schmidt-Straße 5, 04347 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

168.

Ngô Ánh Nguyệt, sinh ngày 18/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfotenhauerstr. 11, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

169.

Trần Thùy Ninh, sinh ngày 08/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharnhorststr. 49A, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

170.

Dương Minh Định, sinh ngày 12/7/1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Thedaweg 1, 26603 Aurich

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Long Hải, Huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

171.

Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 06/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlossstr. 24, 01558 Grossenhain

Giới tính: Nam

172.

Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 24/9/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Tachover Ring 2, 07646 Stadtroda

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

173.

Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 27/3/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Märkische Alle 244, 12679 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: D6 Khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

174.

Ngô Thị Vân Anh, sinh ngày 20/6/1985 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alexander Str. 21, 10179 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 96 phố Hàng Đồng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

175.

Hoàng Jenny Thu Thảo, sinh ngày 20/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 13, 07407 Rudolstadt

Giới tính: Nữ

176.

Hoàng Minh Thu, sinh ngày 16/11/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 13, 07407 Rudolstadt

Giới tính: Nữ

177.

Hoàng Ngọc Linh, sinh ngày 13/9/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 13, 07407 Rudolstadt

Giới tính: Nữ

178.

Trần Tuấn Đạt, sinh ngày 24/5/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Annenstr. 19, 09111 Chemnitz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1320 Kha Vạn Cân, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

179.

Lê Mỹ Duyên, sinh ngày 26/4/1993 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Siemensstr. 27, 73733 Esslingen am Neckar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 94/460 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

180.

Phú Hoài Sơn, sinh ngày 03/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leisniger Str. 47, 09648 Mittweida

Giới tính: Nam

181.

Cao Thị Hà Trang, sinh ngày 26/6/1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hardenberg Str. 6, 37176 Noerten-Hardenberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

182

Nguyễn Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 12/9/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 23, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

183.

Trần Hồng Phúc, sinh ngày 01/02/1970 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Glaubitzer Str. 13, 01612 Nuenchritz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

184.

Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh ngày 04/01/1978 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Glaubitzer Str. 13, 01612 Nuenchritz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

185.

Vũ Lưu Liên, sinh ngày 10/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Baumschulenweg 2, 21255 Tostedt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 50 phố Nam Dư, Ngõ 112, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

186.

Lê Quang Tùng, sinh ngày 16/11/1961 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: D3 4, 68159 Mannheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 158, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nam

187.

Nguyễn Tạo, sinh ngày 17/02/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herrenstr. 7, 06347 Gerbstedt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 27 đường 5, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

188.

Trần Kim Hoa, sinh ngày 30/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leipziger Str. 62, 10117 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 40 Linh Quang, Tập thể Ngoại Thương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

189.

Ninh Thị Phương Tú, sinh ngày 31/8/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jean-Paul-Platz 25, 90461 Nuernberg

Giới tính: Nữ

190.

Phạm Thị Phương, sinh ngày 14/9/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jean-Paul-Platz 25, 90461 Nuernberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Chùa, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

191.

 

Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/3/1986 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Wintersteinstr. 60, 80933 Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 16, ngõ 1194, phố Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

192.

Trần Thị Thu Thời, sinh ngày 25/9/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 29, 37520 Osterode Am Harz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 600 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

193.

Nguyễn Đức Khôi, sinh ngày 09/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindenstr. 22, 75175 Pforzheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 325 Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

194.

Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 15/8/1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jaegersberg 6, 24103 Kiel

Giới tính: Nam

195.

Ngô Trung Hiếu, sinh ngày 20/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ungarnstr. 97A, 13349 Berlin

Giới tính: Nam

196.

Đoàn Trung Ngọc, sinh ngày 08/3/1952 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ruschwitzstr. 21, 18528 Bergen auf Ruegen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 31C, tổ 34, phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nam

197.

Nguyễn Đức Phong, sinh ngày 02/02/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Alexander Str. 35, 10179 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nam

198.

Ngô Nhật Hiếu Jens, sinh ngày 07/5/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alexander Str. 35, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

199.

Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 09/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Barfusstr. 30, 13349 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6, Ngõ 46C, đường Thượng Hội, Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

200.

Nguyễn Jennifer Khánh Linh, sinh ngày 01/4/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Barfusstr. 30, 13349 Berlin

Giới tính: Nữ

201.

Phan Thị Bình, sinh ngày 18/02/1966 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: St.-Wendel-Str. 25, 81379 Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58/13A Ấp 4, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1497/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 201 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 1497/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/08/2020
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • Ngày công báo: 12/09/2020
  • Số công báo: Từ số 869 đến số 870
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản