Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142-NV

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI VIỆT NAM – IN-ĐÔ-NÊ-SI-A HỮU NGHỊ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 102-SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 quy định chi tiết thi hành Luật số 102-SL/L.004 nói trên;
Xét đơn của Hội Việt Nam – In-đô-nê-si-a hữu nghị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay cho phép Hội Việt Nam – In-đô-nê-si-a hữu nghị thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của hội đã được duyệt.

Điều 2. - Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội và ông Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG 

Tô Quang Đẩu   

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 142-NV năm 1960 về việc Cho phép Hội Việt Nam – In-đô-nê-si-a hữu nghị thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 142-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/05/1960
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Tô Quang Đẩu
  • Ngày công báo: 01/06/1960
  • Số công báo: Số 22
  • Ngày hiệu lực: 01/06/1960
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản