Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 309/TTr-CP ngày 24/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-CTN ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Lê Thị Diễm Hằng, sinh ngày 12/12/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schiedamse Weg 120A01, 3025AH Rotterdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 22/6/12, đường số 21, Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Hoàng Kim Thoại Ly, sinh ngày 14/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jan Van Der Spekstraat 26 5701 BX Helmond

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 91A 7/2 Phạm Văn Hai, Phường 3 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 08/02/1982 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Pieter Calandlaan 993-1069SC Amsterdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giới tính: Nữ

4.

Trương Mỹ Thanh, sinh ngày 17/4/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wieringerstraat 2A, 3083 CL Rotterdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trung Hưng, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Giới tính: Nữ

5.

Trần Quang Vinh, sinh ngày 06/7/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wilhelminastraat 36, 1211GM Hilversum

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2 khu 4, thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Đức Phát, sinh ngày 28/8/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schiedamse Weg 120A01, 3025 AH Rotterdam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 22/6/12, đường số 21, Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

7.

Lê Hải Phi Lam, sinh ngày 08/6/1995 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Kerseboomgaard 1, Bunnik

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1216 lô C chung cư Ngô Tất Tố, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nam