Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 171/TTr-CP ngày 23/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-CTN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 30/6/1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Tante Ulrikkesvei 12B, 0984 Oslo

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Thúy Vy, sinh ngày 05/8/1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Tante Ulrikkesvei 12B, 0984 Oslo

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Trung Hưng, sinh ngày 15/7/1994 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Osterhaus gate 8A, 0183 Oslo

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Thị Cà, sinh ngày 11/4/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Astrids gata 14, 1706 Sarpsborg

Giới tính: Nữ

5. Trương Thị Kim Thúy, sinh ngày 18/02/1986 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Valkyriegate 17B, 5531 Haugesund

Giới tính: Nữ

6. Trần Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 02/12/1971 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Makeveien 5, 8906 Bronnoysund

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh ngày 10/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Dam vn 13, 558 Haugesund

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thụy Trúc Giang, sinh ngày 25/5/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Brekkerodlia 11, 1782 Halden

Giới tính: Nữ

9. Huỳnh Vũ Tô Châu, sinh ngày 05/3/1983 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Spireaveien 12C, 0580 Oslo

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Phương Tuấn, sinh ngày 13/10/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Gartnergaten 4, 5011 Bergen

Giới tính: Nam

11. Huỳnh Ngọc Huy, sinh ngày 02/11/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kong Kelle gata 8, 0570 Oslo

Giới tính: Nam

12. Lê Thị Hồng Trinh, sinh ngày 28/01/1982 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Ivareiten 42A, 7091 Tiller

Giới tính: Nữ

13. Mạc Thanh Thống, sinh ngày 27/8/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Barkveien 11, 31114 Tonsberg

Giới tính: Nam

14. Mạc Thị Trang, sinh ngày 06/12/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Barkveien 11, 31114 Tonsberg

Giới tính: Nữ

15. Hồ Nguyễn Ái Thơ, sinh ngày 02/11/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Svenske gata 15/02/1964 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Văn Anh, sinh ngày 15/02/1964 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Haugerud veien 76, 0674 Oslo./.

Giới tính: Nam