Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 236/TTr-CP ngày 14/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-CTN ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.  

Đinh Gia Bách, sinh ngày 10/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 3-22-4-1308 Ebisujima cho, Sakai shi, Sakai ku, Osaka fu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 308 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

2.  

Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh ngày 17/12/2011 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo ken, Amagasaki shi, Konakajima, 3 chome, 10 ban, 30-408

Giới tính: Nam

3.  

Nguyễn Minh Tuệ Lâm, sinh ngày 03/01/2016 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo ken, Amagasaki shi, Konakajima, 3 chome, 10 ban, 30-408

Giới tính: Nữ

4.  

Dương Thị Hiền Lương, sinh ngày 08/9/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 5-14 Izumi cho, Haru ki, Kishiwada shi, Osak fu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu dân cư 12, Lũng Bắc, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

5.  

Trương Quốc Hải, sinh ngày 13/11/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 5-14 Izumi cho, Haru ki, Kishiwada shi, Osak fu

Giới tính: Nam

6.  

Trương Quốc Bảo, sinh ngày 15/11/2015 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 5-14 Izumi cho, Haru ki, Kishiwada shi, Osak fu.

Giới tính: Nam