Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ Thông báo số 15/HĐTĐKT-VI của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc phân chia lại Cụm, Khối thi đua từ năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Xét đề nghị của Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sắp xếp lại Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn (có danh sách Cụm, Khối thi đua đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng, các ban, đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; (b/c)
- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP; CĐNTW và tương đương; các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

 

DANH SÁCH

CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN
(Đính kèm Quyết định số 1063/QĐ-TLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Tổng Liên Đoàn)

TT

Tên Cụm, Khối

Số Cờ thi đua của TLĐ được xét tặng hàng năm

I

Cụm thi đua 05 LĐLĐ TP trực thuộc Trung ương

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ TP. Hà Nội

 

2

LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

 

3

LĐLĐ TP. Hải Phòng

 

4

LĐLĐ TP. Đà Nẵng

 

5

LĐLĐ TP. Cần Thơ

 

II

Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng

01 Cờ dẫn đầu

03 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Hải Dương

 

2

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

 

3

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

 

4

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

 

5

LĐLĐ tỉnh Nam Định

 

6

LĐLĐ tỉnh Hà Nam

 

7

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

 

8

LĐLĐ tỉnh Thái Bình

 

9

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

 

III

Cụm thi đua 07 LĐLĐ tỉnh Biên giới phía Bắc

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Sơn La

 

2

LĐLĐ tỉnh Điện Biên

 

3

LĐLĐ tỉnh Lai Châu

 

4

LĐLĐ tỉnh Hà Giang

 

5

LĐLĐ tỉnh Lào Cai

 

6

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

 

7

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

 

IV

Cụm thi đua 07 LĐLĐ tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

 

2

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

 

3

LĐLĐ tỉnh Yên Bái

 

4

LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn

 

5

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

 

6

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

 

7

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

 

V

Cụm thi đua 06 LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

 

2

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

 

3

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

 

4

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

 

5

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

 

6

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VII

Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

01 Cờ dẫn đầu

04 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

 

2

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

 

3

LĐLĐ tỉnh Bình Định

 

4

LĐLĐ tỉnh Phú Yên

 

5

LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà

 

6

LĐLĐ tỉnh Kon Tum

 

7

LĐLĐ tỉnh Gia Lai

 

8

LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc

 

9

LĐLĐ tỉnh Đắc Nông

 

10

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

 

VII

Cụm 07 LĐLĐ tỉnh khu vực Đông Nam bộ

1 Cờ dẫn đầu

2 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

 

2

LĐLĐ tỉnh Bình Dương

 

3

LĐLĐ tỉnh Bình Phước

 

4

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

 

5

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

6

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận

 

7

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

 

VIII

Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

01 Cờ dẫn đầu

05 Cờ xuất sắc

1

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

 

2

LĐLĐ tỉnh Bến Tre

 

3

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

 

4

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long

 

5

LĐLĐ tỉnh Long An

 

6

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

 

7

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

 

8

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

 

9

LĐLĐ tỉnh Cà Mau

 

10

LĐLĐ tỉnh An Giang

 

11

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

 

12

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

 

IX

Khối thi đua 09 Công đoàn TCTy trực thuộc TLĐ

01 Cờ dẫn đầu 03 Cờ xuất sắc

1

Công đoàn TCTy Hàng hải Việt Nam

 

2

Công đoàn TCty Hàng không Việt Nam

 

3

Công đoàn TCTy Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

 

4

Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

5

Công đoàn Điện Lực Việt Nam

 

6

Công đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

 

7

Công đoàn Đường sắt Việt Nam

 

8

Công đoàn Cao su Việt Nam

 

9

Công đoàn Dệt may Việt Nam

 

X

Khối thi đua 11 CĐN Trung ương và tương đương

01 Cờ dẫn đầu

04 Cờ xuất sắc

1

Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 

2

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

 

3

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

 

4

Công đoàn Công thương Việt Nam

 

5

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

 

6

Công đoàn Thông tin và Truyền thông

 

7

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

8

Công đoàn Y Tế Việt Nam

 

9

Công đoàn Viên chức Việt Nam

 

10

Công đoàn Công an nhân dân

 

11

Ban Công đoàn Quốc phòng

 

XI

Khối thi đua 12 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐ

01 Cờ dẫn đầu

05 Cờ xuất sắc

1

Trường Đại học Công đoàn

 

2

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

3

Báo Lao động

 

4

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

 

5

Nhà xuất bản Lao động

 

6

Tạp chí Lao động và Công đoàn

 

7

Nhà khách TLĐ

 

8

Văn phòng B-Nhà khách TLĐ

 

9

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn

 

10

Viện Công nhân và Công đoàn

 

11

Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn

 

12

Công ty In Công đoàn

 

XII

Khối thi đua các Ban TLĐ

01 Cờ dẫn đầu

03 Cờ xuất sắc

1

Ban CSKTXH&TĐKT

 

2

Ban Tổ chức

 

3

Ban Tài chính

 

4

Ban Tuyên giáo

 

5

Ban Quan hệ lao động

 

6

Ban Nữ công

 

7

Ban Đối ngoại

 

8

Văn phòng

 

9

Ủy ban Kiểm tra