THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 10 ngày 07/03/2020 của TAND Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (84485)

  • Số bản án: 10
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 03/07/2020
  • Loại vụ/việc: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Ngọc H
Tải về bản án