THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 07 ngày 26/08/2020 của TAND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về Tranh chấp hợp đồng tín dụng (380376)

  • Số bản án: 07
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 26/08/2020
  • Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: NĐ: Ngân hàng TMCP C Việt Nam BĐ: Nguyễn Thi V
Tải về bản án