Hệ thống pháp luật

Quy trình cấp giấy đi đường cho tổ chức/doanh nghiệp

Ngày đăng: 14/09/2021 lúc 09:09:32

Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị sẵn sàng phối hợp triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.

Quy trình cấp giấy đi đường cho tổ chức/doanh nghiệp

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam