Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

  • Số hiệu: QCVN15:2023/BQP
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 29/11/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản