Loading content, please wait a moment ...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/BYT-TB-CT
V/v đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Trung Quốc đang có nguy cơ lây lan rộng, Việt Nam đã có những giải pháp quyết liệt, kịp thời để kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan bùng phát ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện nghiêm Chthị của Thủ tướng Chính phủ, để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị:

- Chủ động ổn định kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán; chuẩn bị nguồn, phương án cung cấp trang thiết bị y tế phòng, chống dịch: khẩu trang y tế, bộ phòng chống dịch, máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy X-quang di động, hóa chất xét nghiệm… (theo hướng dẫn của Bộ Y tế).

- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất; nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Khi có khó khăn trong quá trình nhập khẩu các mặt hàng này, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

- Đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch.

- Không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.

Đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, không được nâng giá, trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Tài chính - Tổng Cục Hải quan (để ph/hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục KCB, Cục YTDP, Vụ KHTC, Vụ TTTĐKT, VPB (để ph/h);
- Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn