Hệ thống pháp luật

Người không sinh sống ở nơi thường trú có khả năng bị xóa thường trú nếu không đăng ký tạm trú ngay trước 01/07/2021

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 13:57:11

Bị xóa thường trú nếu không khai báo tạm trú hoặc tạm vắng

Điểm d khoản 1 Điều 24 của Luật Cư trú 2020 quy định một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú bao gồm:

“Điều 24. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

……

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

……”

Theo đó, trong trường hợp đi làm ăn xa, nếu đã rời khỏi nơi đăng ký thường trú từ 01 năm trở lên thì phải đăng ký tạm trú tại nơi đang sinh sống và làm việc; hoặc là phải khai báo tạm vắng tại nơi đăng ký thường trú. Nếu không thực hiện một trong hai nghĩa vụ này, người dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, nếu không đăng ký tạm trú tại thành phố nơi đang sinh sống và làm việc, hoặc đăng ký tạm vắng ở quê, những người ngoại tỉnh có thể sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Tham khảo: Hồ sơ đăng ký tạm trú gồm những gì?

Bị xử phạt khi quá thời hạn không đăng ký thường trú

Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú:

"Điều 7. Thời hạn đăng ký thường trú

1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

……”

Theo đó, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày xóa thường trú phải đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Qua thời gian này nếu không đăng ký thường trú thì sẽ bị phạt hành chính.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình:

" Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

……”

Do đó, sau khi bị xóa thường trú nếu qua thời gian 12 tháng mà không đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Ngọc Hà - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam