Hệ thống pháp luật

Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm những gì?

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 13:48:13

Sắp tới đây ngày 01/7/2021 Luật Cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật này có rất nhiều điểm mới liên quan đến đăng ký tạm trú, thường trú mà người dân cần nắm bắt. Sau đây là quy định về hồ sơ đăng ký tạm trú theo Điều 28 Luật cư trú 2020.

Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm những gì?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam