Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017, tổ chức vào ngày 01 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; lãi suất cho vay giảm nhẹ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, nhất là ngành chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ duy trì đà phát triển khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, xuất siêu 48 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh được tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Với sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã được tổ chức chu đáo, thành công, tạo dấu ấn Việt Nam với nhiều sáng kiến được thông qua, được dư luận quốc tế đánh giá cao, góp phần khẳng định uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn. Nhiều vấn đề xã hội như: tình trạng bạo hành trẻ em; buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm... gây bức dư luận xã hội. Trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng còn xảy ra nhiều.

Trong tháng cuối của năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt các địa phương là trung tâm kinh tế tập trung nỗ lực cao nhất, đề cao vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm; phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, toàn diện nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ trong và ngoài nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017. Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công (đã ký kết và thực hiện) sử dụng nguồn vốn vay kém ưu đãi như OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hay IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB), đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tìm kiếm nguồn vốn vay phù hợp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần các Nghị quyết số 19/NQ-CP35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính điện tử trong đăng ký kinh doanh.

- Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng và các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, có giải pháp phù hợp giảm thiểu biến động về giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm.

- Bộ Công Thương chủ động nắm bắt thông tin về điều chỉnh chính sách nhập khẩu của các nước đối tác để có phản ứng chính sách kịp thời. Theo dõi sát tình hình cung cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, kịp thời có giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; bảo đảm cung ứng đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị thiên tai, bão lũ.

- Các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước quyết liệt triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã phê duyệt; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước, nhất là ở một số doanh nghiệp lớn, bảo đảm minh bạch, theo cơ chế thị trường, chống thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm.

- Chuyển giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (hiện do Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý) và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con có số dư tại thời điểm 31/12/2017 về Bộ Tài chính trực tiếp quản lý theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; trước mắt tạm nộp toàn bộ số dư bằng tiền các quỹ trên về Bộ Tài chính trước ngày 10/12/2017. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc quyết toán theo nguyên tắc được quy định tại Điều 44 và Điều 48 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và các quy định có liên quan.

- Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng thể về các dự án BOT, đặc biệt là dự án BOT Cai Lậy, Tiền Giang; đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả Quỹ bảo trì đường bộ trong tháng 12 năm 2017. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc về logistic để bàn giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông trong quý I năm 2018.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ để sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất của Nhân dân, không để người dân bị đói, không có chỗ ở. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai, trình Chính phủ theo trình tự thủ tục rút gọn trong quý I năm 2018. Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa triệt để tình trạng khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái phép; chủ động giải pháp phòng, chống cháy rừng, nhất là vào mùa khô. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai; Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và các địa phương ven biển tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho ngư dân, quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn ngừa tình trạng xâm phạm lãnh hải nước ngoài trái phép đánh bắt hải sản.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất cơ chế, chính sách về xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong khu công nghiệp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể và nhà đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2018.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng xúc tiến chuyển giao, ứng dụng công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước từ các nước tiên tiến trên thế giới. Đẩy mạnh đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trong tháng 12 năm 2017.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương và đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra tình hạng bạo hành trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về giải pháp phòng, chống bạo hành trẻ em. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em.

- Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương thực hiện tốt Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia, hưởng ứng xây dựng con người Việt Nam có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, tôn vinh, đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, nhân văn; đấu tranh phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phương án ứng phó và kịp thời xử lý, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu và hoạt động chống phá, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin trung thực, kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Khẩn trương thực hiện việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, theo hướng thống nhất giao cho đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin hiện có làm đầu mối tham mưu, quản lý về an toàn hệ thống thông tin, không để xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ cần bám sát ba nội dung định hướng trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018 như đã được báo cáo trước Trung ương Đảng, Quốc hội; tập trung đánh giá thực trạng, phân tích kỹ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn, thách thức thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để có giải pháp khắc phục; rà soát toàn bộ cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan; trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp điều hành trọng tâm đối với từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2018, trong đó ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội đã đề ra; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều hành năm 2018 hiệu quả hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn, khắc phục ngay tình trạng trì trệ trong chỉ đạo, điều hành. Từng bộ, ngành, địa phương lựa chọn một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 để tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Các thành viên Chính phủ bằng hành động cụ thể trong chỉ đạo, điều hành, triển khai, thực hiện nghiêm túc các cam kết, lời hứa trước Quốc hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

- Việc bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với một số trường hợp đặc biệt: dự án khởi công mới hoàn thiện thủ tục đầu tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2017; dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch năm 2017 được giao đầu năm.

- Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại cho các bộ, ngành, địa phương.

3. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 24/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2021

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát, xây dựng danh mục nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì thực hiện và thời hạn hoàn thành; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

4. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

5. Về các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

6. Về đề nghị xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch; đề xuất xây dựng các luật theo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng đoàn Quốc hội

Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm tiến độ vừa qua, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và pháp chế thuộc bộ, cơ quan căn cứ vào các yêu cầu, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thành việc lập Đề nghị xây dựng các luật thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định rõ chính sách cần sửa đổi, bổ sung, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 12 năm 2017. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ lập Đề nghị sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ, không đề nghị lùi tiến độ; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực cho ý kiến chỉ đạo trong quá trình xây dựng dự án luật thuộc phạm vi quản lý. Đối với các luật mà bộ, cơ quan chưa đề nghị sửa đổi, cần báo cáo Chính phủ kết quả đánh giá, tổng kết việc thực thi và nêu rõ lý do chưa sửa đổi, bổ sung.

- Bộ Tư pháp thẩm định, tổng hợp các Đề nghị xây dựng luật của các bộ, cơ quan, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017. Trên cơ sở đó, lập dự kiến điều chỉnh Chương trình năm 2018 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018 để sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh và báo cáo Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 5. Đồng thời, khẩn trương đánh giá, sơ kết việc thực hiện quy trình xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề nghị sửa đổi Luật này trong năm 2018, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc soạn thảo, trình, chỉnh lý, thông qua các dự án luật, pháp lệnh hiện nay.

7. Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Chính phủ thông qua các chính sách trong Đề nghị xây dựng các dự án Luật nêu tại các Tờ trình số: 64/TTr-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng và số 9880/TTr-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xây dựng luật, gửi Bộ Tư pháp để lập Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến Chương trình năm 2019.

8. Về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường, trình Chính phủ xem xét trong năm 2018.

9. Về việc xử lý vướng mắc liên quan đến điều kiện tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Chính phủ thống nhất cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được đánh giá, xếp loại dựa trên đặc thù của Bảo hiểm tiền gửi để thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

10. Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới được giao kế hoạch năm 2017

Chính phủ thống nhất cho phép các dự án khởi công mới được giao kế hoạch năm 2017 hoàn thiện thủ tục đầu tư đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xác định rõ nguyên nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 để không lặp lại tình trạng này trong năm kế hoạch 2018.

11. Về thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với thiết bị y tế

Chính phủ thống nhất cho phép lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với thiết bị y tế loại B, C, D đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 theo đề nghị của Bộ Y tế. Giao Bộ Y tế trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 trong quý III năm 2018.

12. Về việc thực hiện chế độ, chính sách tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kéo dài thời gian thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với 02 phường Quảng Cư và Quảng Vinh thuộc thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến hết năm 2017.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi quy định liên quan theo hướng đối với những xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chuyển thành phường thì không thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực.

13. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 11 tháng và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 11 năm 2017

Giao Tổ công tác thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương; tiếp tục tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa, Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính...

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoặc xem xét bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; công bố phương án cắt giảm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với các Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

14. Về dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

15. Về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020

Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung của Chiến lược và Quy hoạch đã đề ra; điều phối giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến phát triển nhân lực; thiết lập hệ thống thông tin, dự báo về cung cầu nhân lực quốc gia trên nền tảng tích hợp với dự án đầu tư phát triển mạng thông tin việc làm.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý tổng thể về phát triển nguồn nhân lực quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đánh giá, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và cả thách thức trong quá trình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trên cơ sở đó, định hướng tham mưu Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường; cụ thể hóa nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Quy hoạch hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

16. Về dự thảo Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và một số định hướng đến năm 2025

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

17. Về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP ngay 10/9/2015; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo quy định trong tháng 12 năm 2017.

18. Về quản lý các nguồn vốn của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC)

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo của Bộ Tài chính về quản lý các nguồn vốn của SBIC. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc quản lý tập trung các nguồn vốn của SBIC, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 12 năm 2017.

19. Về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đánh giá kỹ tác động của việc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

20. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương về nội dung dự thảo Nghị quyết; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2017./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN; các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 131/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

  • Số hiệu: 131/NQ-CP
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 06/12/2017
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Từ số 937 đến số 938
  • Ngày hiệu lực: 06/12/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản