Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 484-NV/DC/NĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Luật số 102-SL/L004 ngày 20-5-1957 quy định quyền lập hội:
Chiếu Nghị định số 258-TTg ngày 14-6-1957 quy định chi tiết thi hành Luật số 162-SL /L004 nói trên:
Chiếu đơn ngày 27-5-1957 của “Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam” và bản điều lệ của hội ấy ;
Sau khi đã hỏi ý kiến của Bộ Văn Hóa,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - “Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam” được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ thi hành và điều lệ của Hội đã duyệt đính theo nghị định này.

Điều 2. – Các Chánh văn phòng, ông Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ, ông chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội chiếu nghị định thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 


 
Tô Quang Đẩu