Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

MIỄN THỦ TỤC PHÍ VỀ CẤP PHÁT THỊ THỰC NHẬP, XUẤT VÀ QUÁ CẢNH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHO NHỮNG CÔNG DÂN CÁC NƯỚC LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI XÔ VIẾT, CỘNG HÒA NHÂN DÂN BA LAN VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN BUN-GA-RI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG ĐI VIỆC RIÊNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường tình hữu nghị đoàn kết và khuếch trương việc bang giao giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với Liên bang cộng hòa xã hội Xô Viết, với nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan và nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay miễn thủ tục phí về cấp phát thị thực nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho những công dân các nước Liên bang cộng hòa xã hội Xô Viết, Cộng hòa nhân dân Ba Lan và Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu phổ thông đi việc riêng.

Điều 2. – Những công dân các nước Liên bang cộng hòa xã hội Xô Viết, Cộng hoà nhân dân Ba Lan và Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu phổ thông muốn nhập, xuất hay quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, phải xin thị thực xuất, nhập, quá cảnh ở Tổng lãnh sự quán hay Đại sứ quán nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại các nước, không phải nộp một khoản phí tốn nào.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại