Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175-PHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 1946 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH BẮC BỘ

Chiếu chỉ Nghị định số 175 –A  ngày 12 tháng 6 năm 1945 Nghị định giá về ô-tô vận tải hành khách hoặc hàng hóa.
Chiếu chỉ Nghị định số 313-PH ngày 27 tháng 10 năm 1945 của U.B.N.D Bắc bộ
Chiếu theo lời đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Lạng sơn.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Kể từ ngày ký nghị-định này, những chủ xe ô-tô vận tải hành khách hoặc hàng hóa trên đường Lạng sơn - Lộc bình được phép lấy giá vận tải định sau đây:

Kiểu xe

Giá vận tải

Cước chú

“Ô-tô buýt” chở hành khách

0đ20 một chỗ ngồi và một cây số

Giá này thi hành cho hành khách ngồi ghế hạng nhì (ghế dọc) trong những xe ô-tô buýt hoặc ca-mi-ôn nét.

“Ô-tô buýt” chở hành khách

0đ20 một chỗ ngồi và một cây số

Giá này thi hành cho hành khách đi ô-tô ca lịch sự hoặc đi ô-tô buýt hay ca-mi-ôn nét, nhưng ngồi ghế hạng nhất (ghế ngang) hoặc đi xe du lịch

“Ca-mi-ông chở hàng hóa”

2đ50 một tấn hàng và một cây số

Nếu hàng cồng kềnh thì một thước khối tính là 3 tạ.

Điều 2: – Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Lạng sơn và Giám đốc sở Công chính Bắc bộ chiếu nghị thi hành. 

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)