Hệ thống pháp luật

Màu mực sử dụng khi ký văn bản hành chính, chứng từ kế toán

Ngày đăng: 26/03/2021 lúc 00:37:30

Chữ ký tuy chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên các hóa đơn, chứng từ nhưng lại có vị trí rất quan trọng bởi tính pháp lý. Hóa đơn, hợp đồng không có chữ ký thì cũng không được công nhận về mặt hợp pháp. Đặc biệt, màu mực của chữ ký cũng sẽ ảnh hưởng tới giá trị của những loại giấy tờ này.

1. Màu mực sử dụng khi ký văn bản hành chính

Theo Khoản 6,7 Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định:

  • Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
  • Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số

2. Màu mực sử dụng khi ký chứng từ kế toán

Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán 2015 nêu rõ:

Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Đồng thời, điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC cũng quy định nội dung trên hóa dơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

Như vậy, khi thực hiện ký chứng từ kế toán, ký ban hành văn bản hành chính thì không được dùng mực đỏ và phải dùng loại mực không phai; riêng văn bản hành chính thì buộc sử dụng mực màu xanh.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam