Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019


Số hiệu: 04/2019/L-CTN Nơi ban hành: Chủ tịch nước Ngày ban hành: 27/06/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày hiệu lực: 27/06/2019 Số công báo: Từ số 559 đến số 560 Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/L-CTN

HNội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

NAY CÔNG BỐ

Luật Kiến trúc

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, khọp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Phú Trọng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu