Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN CÔNG DÂN VIỆT NAM LAO ĐỘNG, HỌC TẬP, CÔNG TÁC TỪ TRUNG QUỐC VỀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH VÀ TRUNG ĐOÀN 750

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 260/CT-BTL ngày 04/02/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam làm việc, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam trên địa bàn Quân Khu; Công văn số 2982-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quân khu 1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tập trung theo dõi, phát hiện sớm các ca bệnh nhiễm nCoV nhằm cách ly, xử lý kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất số ca mắc bệnh và tử vong, tổ chức dập dịch nhanh chóng.

2. Bảo đảm đầy đủ lực lượng, trang bị, phương tiện, hóa chất, doanh trại, hậu cần cho tổ chức tiếp nhận, đón nhận, phân loại về các khu vực theo dõi, cách ly; phun thuốc khử khuẩn, khám bệnh và nuôi dưỡng, chăm sóc công dân.

3. Thường xuyên tổ chức việc thực hiện và kiểm tra đôn đốc, báo cáo kịp thời tình hình các ca bệnh để có biện pháp ứng phó.

II. NỘI DUNG

- Triển khai tiếp nhận tại Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh, bố trí thành các khu vực tiếp đón, khám sàng lọc phân luồng về các khu vực theo dõi cách ly; bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cho công dân về nước và lực lượng tăng cường phục vụ. Bảo đảm an toàn cho các lượng lực và khu vực đơn vị đóng quân.

- Tổ chức phun thuốc khử trùng ngoại cảnh, doanh trại khu vực Trường Quân sự và Trung đoàn 750 đảm bảo 2 lần/ tuần.

- Khám bệnh, theo dõi sức khỏe hàng ngày cho công dân, kịp thời phát hiện công dân nghi ngờ nhiễm nCoV, lấy mẫu xét nghiệm, chuyển người mắc bệnh đến cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị.

III. THÀNH PHẦN

1. Lực lượng tham gia chỉ đạo và triển khai hoạt động phòng, chống dịch

Dự kiến tổng số 132 người trong đó gồm:

- Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch tỉnh Bắc Kạn: 15 đồng chí.

- BCĐ phòng chống dịch Bộ CHQS tỉnh: 12 đồng chí.

- Lực lượng y tế tham gia chống dịch: 15 đồng chí.

+ Cán bộ, nhân viên Quân y Bộ CHQS tỉnh: 2 tổ = 6 đồng chí (mỗi tổ 3 người, trong đó 01 Bác sỹ phụ trách) và phương tiện vận chuyển người bệnh về cơ sở điều trị (có 01 lái xe).

+ Cán bộ, nhân viên y tế tỉnh: 02 tổ = 6 đồng chí (mỗi tổ 3 người, trong đó 01 Bác sỹ phụ trách); 01 tổ vận chuyển người bệnh = 2 đồng chí.

- Cán bộ, nhân viên Trường Quân sự, Trung đoàn 750 và nhân viên tăng cường phục vụ bảo đảm hậu cần: 90 đồng chí.

2. Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Tại Trung đoàn 750: Dự kiến số lượng 260 công dân.

- Tại Trường Quân sự tỉnh: Dự kiến số lượng 200 công dân.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến tiếp nhận từ ngày 16/02/2020 đến hết khả năng theo chỉ tiêu được giao 460 công dân.

2. Địa điểm:

- Trung đoàn 750 tiếp nhận đầu tiên, từ ngày 16/02/2020 đến hết khả năng theo chỉ tiêu được giao 260 công dân.

- Tiếp tục tiếp nhận tại Trường Quân sự tỉnh đến hết khả năng theo chỉ tiêu được giao 200 công dân.

- Khu vực dự bị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (vị trí Trường trung cấp y cũ) thực hiện khi có lệnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai các mặt công tác

1.1. Triển khai nơi tiếp nhận thành các khu vực

- Nơi ở cho cán bộ, nhân viên của đơn vị, đoàn công tác.

- Khu vực nhà ăn, nhà bếp.

- Khu vực khám sàng lọc, phân loại sơ bộ.

- Khu vực tập trung, theo dõi.

1.2. Tổ chức các tổ công tác

- Bộ phận thu thập thông tin: 03 đồng chí của Bộ CHQS tỉnh.

- Bộ phận canh gác, bảo vệ khu vực tiếp nhận:

+ Tại Trung đoàn 750: 02 tổ (mỗi tổ gồm: 01 đồng chí tổ trưởng do Công an tỉnh phân công, 02 đồng chí kiểm soát quân sự do Bộ CHQS tỉnh phân công);

+ Tại Trường Quân sự tỉnh 01 tổ (01 đồng chí tổ trưởng do Công an tỉnh phân công, 02 đồng chí kiểm soát quân sự do Bộ CHQS tỉnh phân công).

- Bộ phận chăm sóc, phục vụ: Mỗi khu vực có 10-15 đồng chí bảo đảm ăn uống, 01 tổ y tế gồm 03 đồng chí (có 01 bác sỹ phụ trách) của Bộ CHQS tỉnh.

- Bộ phận khám sàng lọc, khám theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm: Tại Trung đoàn 750 có 01 tổ y tế gồm 03 đồng chí (có 01 bác sỹ phụ trách) và 01 tổ vận chuyển gồm 02 đồng chí của Sở Y tế; tại Trường Quân sự tỉnh có 01 tổ y tế gồm 03 đồng chí (có 01 bác sỹ phụ trách) của Sở Y tế.

1.3. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho công dân

- Bảo đảm ăn: Theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Bảo đảm ở, sinh hoạt: Bộ CHQS tỉnh bảo đảm đủ nơi ở, cơ sở vật chất sinh hoạt cho công dân tại các vị trí.

2. Phân công tổ chức thực hiện

2.1. Sở Y tế

- Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo các phương án, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất bảo đảm đủ nhu cầu cho các hoạt động phòng, chống dịch. Là đầu mối phối hợp với các sở, ngành triển khai các hoạt động phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona; kịp thời, thường xuyên tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình dịch cho UBND tỉnh, Bộ Y tế; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông.

- Sẵn sàng nhận bàn giao công dân do tỉnh Cao Bằng chuyển đến. Duy trì hoạt động trong khu vực cách ly, hướng dẫn ăn, ngủ, nghỉ, đi lại, đo thân nhiệt hàng ngày cho công dân trong khu cách ly.

- Tổ chức xử lý dụng cụ, thức ăn thừa, rác thải hàng ngày của công dân theo quy định. Sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, tổ chức tiêu độc, khử khuẩn các vị trí sinh hoạt, tẩy rửa nhà ở, giường, phản và các khu vực xung quanh, xử lý tiệt trùng quân tư trang theo quy định.

- Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch, phân công lực lượng phối hợp với Quân y Bộ CHQS tỉnh (03 tổ y tế): Tại trung đoàn 750 bố trí 01 tổ (có 01 Bác sỹ phụ trách, 02 điều dưỡng viên), 01 tổ vận chuyển 02 đồng chí; thực hiện khám, theo dõi phát hiện ca bệnh, vận chuyển ca bệnh đến cơ sở điều trị. Tại Trường Quân sự tỉnh bố trí 01 tổ (có 01 Bác sỹ phụ trách, 02 điều dưỡng viên). Trực 24/24h, theo dõi thân nhiệt ngày hai lần, công dân có biểu hiện sốt chuyển cách ly về bệnh viện đa khoa để xử lý. Khi có trường hợp cấp cứu đột xuất, phải phẫu thuật cần bố trí nơi xử lý bảo đảm cách ly an toàn; xét nghiệm các ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV.

- Tổ chức phun thuốc khử trùng ngoại cảnh, doanh trại khu vực Trường Quân sự, Trung đoàn 750 đảm bảo 2 lần/ tuần.

- Bảo đảm khẩu trang y tế, nước rửa tay (xà phòng bánh), dung dịch súc miệng cho công dân, nhiệt kế hồng ngoại, trang phục nghiệp vụ y tế cho lực lượng phòng chống dịch.

- Xây dựng nội quy và hướng dẫn hoạt động, sinh hoạt trong khu cách ly cho các công dân bảo đảm các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực. Sau kết thúc thời gian cách ly, cấp giấy chứng nhận bảo đảm quyền lợi cho công dân sau cách ly tái nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh:

+ Chuẩn bị tốt trang thiết bị y tế, thuốc, các khu vực cách ly sẵn sàng cứu chữa khi có bệnh nhân nhiễm bệnh chuyển đến.

+ Tổ chức vệ sinh môi trường ngoại cảnh, củng cố chỗ ngủ, nghỉ, khu nấu ăn vị trí Trường trung cấp y cũ sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về khi có lệnh.

2.2. Bộ CHQS tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt việc tiếp nhận.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiếp nhận và bảo đảm nhận công dân Việt Nam lao động, học tập từ Trung Quốc về Trung đoàn 750, Trường Quân sự do Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng bàn giao.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tổ kiểm soát quân sự: Tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực tại Trung đoàn 750 (02 tổ, mỗi tổ gồm 01 tổ trưởng do Công an tỉnh phân công, 02 kiểm soát quân sự do Bộ CHQS tỉnh phân công); Trường Quân sự tỉnh 01 tổ (01 tổ trưởng do Công an tỉnh phân công, 02 kiểm soát quân sự do Bộ CHQS tỉnh phân công).

- Chỉ đạo các đơn vị và thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, cấp phát tờ rơi, treo áp phích... tuyên truyền tại khu vực tiếp nhận. Phân công bộ phận thu thập thông tin (03 đồng chí) tổ chức kê khai, đăng ký các nội dung liên quan đến công dân.

- Chỉ đạo, phân công lực lượng tham gia tổ Quân y khám, theo dõi phát hiện các ca bệnh và nghi ngờ ca bệnh, mỗi khu vực có 01 tổ y tế gồm 03 đồng chí (có 01 bác sỹ phụ trách) theo thời gian quy định.

- Chỉ đạo Trung đoàn 750, Trường Quân sự tỉnh: Tổ chức vệ sinh môi trường ngoại cảnh, doanh trại, bảo đảm ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt cho công dân về nước và lực lượng tăng cường phục vụ. Bảo đảm an toàn cho các lượng lực và khu vực đơn vị đóng quân. Bố trí các khu vực tiếp nhận (có biển chỉ dẫn), bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch và công dân về nước.

- Rà soát trang thiết bị hiện có, tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm thiết bị nghe nhìn phục vụ công dân (tại Trung đoàn 750) và loa phục vụ tuyên truyền trong khu vực cách ly.

2.3. Công an tỉnh

- Tăng cường lực lượng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh: Tại Trung đoàn 750 bố trí 02 tổ, Trường Quân sự tỉnh 01 tổ (mỗi tổ 01 đồng chí tổ trưởng do Công an tỉnh phân công). Tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ bảo đảm an ninh, trật khu vực tiếp nhận; phối hợp trợ giúp về pháp lý và sẵn sàng giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật trong suốt quá trình tiếp nhận, cách ly.

- Chỉ đạo lực lượng công an phường, xã tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm ANTT trên địa bàn xung quanh khu vực tập trung cách ly.

2.4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, các ngành liên quan thẩm định dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

2.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh nắm bắt kịp thời những công dân có hoàn cảnh khó khăn, tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ bảo đảm kinh phí giúp đỡ công dân sau thời gian cách ly trở về với gia đình.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các địa phương tăng cường phối hợp với ngành Y tế để triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona, không để cho người dân hoang mang, lo lắng.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền phòng, chống dịch trên trang, cổng thông tin điện tử và bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy hiệu quả.

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona; tăng cường đưa tin, bài cập nhật thông tin về dịch bệnh, về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; tăng cường tuyên truyền về hoạt động của các đơn vị, địa phương, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tình trạng hoang mang về dịch bệnh hoặc chủ quan trong nhân dân.

2.8. Hội Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của nữ công dân. Sẵn sàng giúp đỡ chị em khi có yêu cầu bảo đảm cho sinh hoạt hàng ngày, yên tâm thực hiện tốt các quy định tại khu vực cách ly.

2.9. UBND thành phố Bắc Kạn

- Chỉ đạo phường Huyền Tụng, xã Dương Quang tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tập trung theo dõi, phát hiện sớm các ca bệnh nhiễm nCoV nhằm cách ly, xử lý kịp thời tại 2 vị trí trên.

- Phối hợp chỉ đạo Công an phường, xã trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Công an tỉnh giao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hỗ trợ kinh phí bảo đảm hậu cần sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ cho việc thực hiện việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. UBND tỉnh bảo đảm kinh phí vật tư y tế, thuốc, hóa chất phòng chống dịch, nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho công dân.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ, báo cáo về cơ quan thường trực (Bộ CHQS tỉnh) để kịp thời phối hợp giải quyết.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- TT BTL Quân Khu 1 (b/c);
- Cục Hậu cần, Phòng QY/Cục Hậu cần;
- Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Trường Quân sự tỉnh; Trung đoàn 750;
Gửi bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống nCoV tỉnh;
- Sở: Y tế; Tài chính; Lao động, TB&XH; Thông tin và Truyền thông;
- Hội LHPN tỉnh;
- TT Kiểm Soát Bệnh tật;
- UBND thành phố Bắc Kạn;
- Báo BK; Đài PT&TH; Cổng TTĐT;
- LĐVP;
- Lưu VT. Hoàng, Việt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải