Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp; tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về kêu gọi đầu tư.

2. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội cung ứng hàng hóa; duy trì, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế.

3. Mở rộng các mối quan hệ, hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu đối với 05 ngành hàng chủ lực của Tỉnh như: gạo, xoài, hoa kiểng, cá tra, vịt và các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu khác.

4. Phát huy hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng và nâng cao sản phẩm dịch vụ du lịch, không ngừng đổi mới, đào tạo tính chuyên nghiệp đối với đội ngũ nhân lực phục vụ các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mang giá trị “Đồng Tháp - thuần khiết như hồn sen” đến với du khách trong và ngoài nước. Tạo dựng môi trường thân thiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng ngành du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: (Chương trình chi tiết kèm theo)

1. Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức, tham gia các chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị Trung ương đối với các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước.

- Nâng cao vai trò là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Tỉnh tại các thị trường trong và ngoài nước. Nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm thuộc 05 ngành chủ lực của Tỉnh (gạo, cá tra, xoài, hoa kiểng, vịt) và các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu khác.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong Tỉnh duy trì thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, mở rộng kênh phân phối sản phẩm thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao cơ hội đầu tư. Kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch với hoạt động xúc tiến đầu tư vào các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,...

2. Về xúc tiến du lịch:

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ các khu, điểm du lịch; doanh nghiệp du lịch tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương.

- Tổ chức khảo sát, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương và các khu, điểm du lịch trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hình ảnh du lịch Đồng Tháp.

- Đón tiếp các đoàn Farmtrip để giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm liên kết du lịch.

- Xây dựng, phát triển loại hình lưu trú homestay, du lịch nông nghiệp kết hợp công nghệ cao; tư vấn các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch của Tỉnh.

- Hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ tại chỗ về công tác hướng dẫn, lễ tân, phục vụ bàn, bếp,… cho đội ngũ nhân viên du lịch tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch cộng đồng, homestay, du lịch sinh thái trong và ngoài nước.

- Thiết kế chương trình du lịch đặc thù trong Tỉnh giới thiệu, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước xúc tiến, quảng bá, thu hút khách đến Đồng Tháp.

3. Về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp:

- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài; các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến, các Hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Đồng Tháp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động tìm kiếm, tiếp xúc các nhà đầu tư tiềm năng để thu hút đầu tư.

- Phối hợp với các báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương thực hiện các chuyên đề về môi trường đầu tư, kinh doanh và các phóng sự giới thiệu, quảng bá về các lợi thế cạnh tranh, về tiềm năng đầu tư vào các dự án kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án nông nghiệp.

- Tham gia các sự kiện quốc gia, quốc tế trong nước và nước ngoài về xúc tiến đầu tư, gắn liền với xúc tiến du lịch và thương mại để tiếp xúc trực tiếp nhà đầu tư và quảng bá trực quang về hình ảnh, môi trường kinh doanh, đầu tư của Tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về hoạt động hỗ trợ khác:

- Đan xen các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước, đồng thời kết hợp quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trở thành địa phương hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư và điểm đến du lịch ấn tượng.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó tập trung truyền thông quảng bá thương hiệu du lịch “Đồng Tháp - thuần khiết như hồn sen”, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp thành điểm thu hút đầu tư kinh doanh tiềm năng, thân thiện, an toàn.

- Cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm, website Du lịch Đồng Tháp, Sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Tháp, ứng dụng Thổ địa Đồng Tháp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử; Thực hiện các chương trình quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử, website du lịch Đồng Tháp

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước thực hiện một số chuyên đề truyền thông về du lịch, môi trường kinh doanh, đầu tư và hình ảnh Đồng Tháp đến với các đối tác, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Thực hiện một số chuyên đề giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh cũng như quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trên các phương tiện thông tin đại chúng để mời gọi hợp tác kinh doanh và đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư:

- Chủ trì thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các ngành liên quan, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động theo các nội dung kế hoạch đề ra.

- Trên cơ sở Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020, đề xuất các hoạt động trọng tâm; các thị trường trọng điểm, phù hợp với tiềm năng hợp tác, thế mạnh của các bên và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; tránh trùng lắp, không hiệu quả.

- Nghiên cứu, chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư theo hình thức mới, hiện đại, linh động; ứng dụng công nghệ thông tin; phù hợp với xu hướng của thị trường.

- Các hoạt động xúc tiến thương mại cần tập trung vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh như: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng, du lịch, logistics,…

- Các hoạt động xúc tiến thương mại cần được tổ chức thực chất, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và mang tính liên kết vùng; lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

- Trong quá trình thực hiện, phải thường xuyên rà soát, đánh giá; chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tăng cường cơ chế đối thoại, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư phù hợp, hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đồng Tháp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, trong đó có chọn lọc các dự án ưu tiên kêu gọi theo từng giai đoạn và xây dựng các chính sách ưu đãi đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính:

Đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này.

4. Các Sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ:

Phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của ngành (theo phụ lục Kế hoạch Xúc tiến Thương mại, Du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020).

5. Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện tốt theo từng nội dung của Kế hoạch đã đề ra.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế:

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kêu gọi đầu tư vào các khu – cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã được quy hoạch.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Theo điều kiện cụ thể tại địa phương, chủ động rà soát, đề xuất các dự án, lĩnh vực cần kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội, chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan kêu gọi đầu tư vào địa bàn quản lý.

8. Các hội, hiệp hội, câu lạc bộ, hội quán doanh nghiệp:

Phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước; chủ trì và tham gia vào các hoạt động xúc tiến của Tỉnh.

9. Các doanh nghiệp:

Chủ động tham gia vào các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh; tích cực góp ý, đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại, các thị trường trọng điểm để cập nhật, bổ sung; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của doanh nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) chi từ nguồn kinh phí ngân sách Tỉnh cấp cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (Chi tiết theo Phụ lục 1).

Yêu cầu các Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị báo cáo về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: CT, TC, VH-TT&DL, KH&ĐT, NN&PTNT, NgV;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- BQL KKT;
- TT. XTTMDLĐT;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, ĐN(MTN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1:

DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT

NỘI DUNG

KINH PHÍ

I

Các chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì thực hiện

8.100

1

Chương trình xúc tiến thương mại

2.800

2

Chương trình xúc tiến du lịch

1.500

3

Chương trình xúc tiến đầu tư

1.900

4

Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

1.900

II

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp

1.900

 

TỔNG CỘNG:

10.000

 

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

 

 


PHỤ LỤC 2:

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Chương trình

Thời gian

Địa điểm

Trung tâm XTTM,DL&ĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

1

Triển lãm Hoa Lan Quốc tế - Đồng Tháp 2020

Quý II

TP. Cao Lãnh

 

Các sở ngành tỉnh; các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất - kinh doanh, Tổ hợp tác

 

2

Tổ chức Hội chợ Thương mại Đồng Tháp - Preyveng

Tháng 4

 

Preyveng - Campuchia

Các sở ngành tỉnh; các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất - kinh doanh, Tổ hợp tác

 

3

Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (Sản phẩm OCOP)

Quý IV

TP. Cao Lãnh

 

Các sở ngành tỉnh; các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất - kinh doanh, Tổ hợp tác

 

4

Tổ chức Lễ hội Hoa

Tháng 12

TP. Sa Đéc

 

Các Sở, ngành Tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố; Các đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh

 

5

Tuần hàng Đồng Tháp tại TP. Hà Nội , TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

Năm 2020

TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. HCM

 

Các sở ngành tỉnh; các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất - kinh doanh, Tổ hợp tác

 

6

Tổ chức Đoàn tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào

Quý II

 

Lào

Các doanh nghiệp

 

7

Tham gia gian hàng tỉnh Đồng Tháp tại Hội chợ Việt Nam Foodexpo 2020 tại TP. Hồ Chí Minh

Quý IV

TP. HCM

 

Các doanh nghiệp

 

8

Xây dựng chương trình du lịch nông nghiệp gắn kết với các khu điểm du lịch trọng điểm (thực hiện theo Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 28/10/2019)

Năm 2020

Tỉnh Đồng Tháp

 

Sở VHTTDL; các khu - điểm du lịch trong tỉnh; các doanh nghiệp

 

9

Tổ chức gian hàng tỉnh Đồng Tháp tại: Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2020; Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình

Năm 2020

TP. HCM, TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ, Ninh Bình

 

Sở VHTTDL; các khu - điểm du lịch trong tỉnh; các doanh nghiệp

 

10

Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2020

TP. HCM

 

Lãnh đạo UBND Tỉnh; các Sở, ngành và doanh nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam

 

11

Tham gia gian hàng XTĐT tỉnh Đồng Tháp trong Khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” của Cục Xúc tiến Thương mại tại Hội chợ VIETNAM EXPO 2020

Tháng 7

Hà Nội

 

Sở Công Thương; Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh.

 

12

Chương trình Giao lưu Văn hóa, Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

Quý IV

Tỉnh Đồng Tháp

 

VCCI Cần Thơ

 

13

Nâng cấp Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp sử dụng bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng; Thổ Địa Đồng Tháp

Quý I

 

 

Cục TMĐT-CNTT, VCCI Việt Nam và các doanh nghiệp