Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII

Căn cứ Công văn số 210/HĐND-TH ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị chủ trì tham mưu/ Đơn vị phối hợp

Người chỉ đạo

Chuyên viên theo dõi

I.

Cử tri thành phố Huế

1.

Hiện nay cột điện ở khu vực 1 phường Hương Long từ thời gian Hợp tác xã chuyển giao qua điện lực đến nay đã quá cũ, nguy hiểm. Đề nghị Điện lực quan tâm cho thay thế cột điện.

Công ty Điện lực

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

2.

Hiện tại trên địa bàn phường Thủy Biều, đặc biệt tại khu vực Lương Quán diện tích đất bà con chủ yếu trồng cây thanh trà nhưng lại không thể tưới tiêu được do không có điện (hơn 30 ha chưa có điện); kiến nghị tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh quan tâm kéo điện hết khu vực này cho bà con (hiện tại mới kéo được một nửa khu vực này).

Công ty Điện lực

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

3.

Theo yêu cầu của tỉnh thời gian qua phường Thủy Biều đã thành lập 2 tổ tự quản để kiểm tra, theo dõi việc khai thác cát sỏi vào ban ngày nhưng về ban đêm tỉnh giao cho cảnh sát đường sông có đủ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phương tiện để đuổi và bắt giữ đối tượng khai thác cát sỏi. Tuy nhiên, hiện nay các đối tượng này rất tinh vi khai thác bằng thuyền nhỏ và tiếng máy nổ rất nhỏ dẫn đến tình trạng khai thác rất nhiều vào ban đêm đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo tăng cường tuần tra xử lý các đối tượng khai thác cát sỏi trên địa bàn.

Sở TN&MT/Công an tỉnh

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

4.

Hiện tại trên địa bàn phường Thủy Biều, Vĩnh Ninh, Phường Đúc tình trạng dây điện, dây viễn thông chằng chịt không biết sợi nào còn sử dụng và sợi nào hết sử dụng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị có liên quan có kế hoạch khảo sát và thu hồi toàn bộ số dây không còn sử dụng đồng thời những sợi dây đang còn sử dụng kéo cao lên theo quy định để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Sở TT&TT/Công ty Điện lực

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

5.

Đối với khu đất số 02 Nguyễn Trường Tộ (Trường Mầm Non cũ) trước đây có thông tin khu đất này sẽ giao cho Công an phường để xây trụ sở và để mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Ninh nhưng đến nay vẫn chưa thấy tỉnh ra quyết định gây băn khoăn, thắc mắc trong nhân dân. Đề nghị tỉnh cung cấp thông tin chính thức.

Sở Tài chính

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng/Trần Thanh Quang

6.

Dự án làm bờ kè và nạo vét sông Lấp - Phú Mộng đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm đầu tư, thực hiện Dự án này.

Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Ngô Đắc Bửu/Hoàng Mai Lan

7.

Đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm sớm thực hiện việc giải tỏa hai hộ đầu cầu Vạn Xuân, phường Kim Long.

UBND thành phố Huế/Sở TN&MT/ Sở GTVT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng/ Lê Chí Kiên

8.

Đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh vì hiện nay Trung tâm này không xứng tầm với quy mô, sự phát triển của tỉnh.

Sở KH&ĐT/Sở VH&TT

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Lê Chí Kiên/Trần Ngọc Dương

9.

Đề nghị tỉnh nên thu hồi nhà thi đấu của Trường CĐSP Huế vì hiện nay hoạt động không hiệu quả, thu hồi có thể làm điểm giao thông tĩnh hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng...

Sở Tài chính/ Trường CĐSP Huế

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng/Trần Ngọc Dương

10.

Tổ 11 phường Xuân Phú có 76 hộ thuộc điện di dời giải tỏa của Dự án Hue Green City, nhưng hiện nay tình trạng nhà cửa của nhân dân xuống cấp nhưng người dân không dám sửa chữa. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết và cho biết khi nào dự án triển khai và người dân được di dời.

Sở TN&MT/ Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

11.

Khu định cư Xóm Hành, hệ thống cống rãnh có nơi chưa có, nơi đã có thì bị vùi lắp; khu vực tái định cư 1 đã cho tách thửa, trong khi khu tái định cư 2 thì không cho tách thửa đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân.

UBND thành phố Huế/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang

12.

Đề nghị tỉnh sớm điều chỉnh Dự án quy hoạch vườn Bách Thảo ở tổ 10, phường An Tây đã kéo dài từ năm 1999 đến nay, không thể tách thửa đất đã ảnh hưởng đến vấn đề an cư lập nghiệp của người dân.

Sở Xây dựng/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Tôn Thu Hằng/ Trần Thanh Quang

13.

Hiện nay, theo quy định thì cán bộ HTX được hỗ trợ hưởng chế độ chính sách về đóng BHXH theo quy định, nhưng hiện nay HTX Thủy Biều vẫn chưa được tham gia đóng BHXH theo quy định, đề nghị tỉnh có ý kiến với BHXH tỉnh hướng dẫn cách nộp cho cán bộ HTX.

BHXH tỉnh

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Phan Hồng Thái

14.

Thủ tục chuyển vùng để hướng Bảo hiểm y tế như hiện nay (từ tỉnh này sang tỉnh khác) đang gây khó khăn cho người khám chữa bệnh theo tuyến tỉnh trở lên. Nên điều chỉnh phù hợp và có lộ trình hướng dẫn xử lý, tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh.

BHXH tỉnh

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Nguyễn Trần Tuấn

15.

Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám sức khỏe cán bộ xuống cấp, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị phòng khám để nâng cao chất lượng phòng khám.

Sở Y tế/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Lê Chí Kiên/Nguyễn Trần Tuấn

16.

Đề nghị cấp trên sớm quan tâm hỗ trợ tiền thủy lợi phí năm 2019 cho nông dân để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Sở NN&PTNT/ Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú/Hoàng Mai Lan

17.

Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết hồ sơ cán bộ của Hợp tác xã Nông nghiệp phường Hương Long gửi đã hơn 2 năm theo Điều 3 hỗ trợ thu hút và đạo tạo nhân lực theo Quyết định 52/2018/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND thành phố Huế/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Bùi Anh Tuấn

18.

Đất nông nghiệp phường Thủy Biều trước đây được HTX giao cho bà con theo Nghị định 64 được đo vẽ thủ công nên diện tích giao không đúng với thực tế; hiện tại, bà con muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đề nghị đo vẽ lại nhưng kinh phí đo vẽ quá cao, bà con không đủ kinh phí để nộp nên không thể tập trung cấp giấy đồng loạt, đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh giảm số tiền đo vẽ đất nông nghiệp cho bà con.

Sở TN&MT/Sở NN&PTNT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang

19.

Trên địa bàn phường Thủy Biều hiện có rất nhiều dự án đang được tỉnh kêu gọi đầu tư nhưng chính quyền phường Thủy Biều không được cung cấp thông tin nào liên quan, khó khăn cho việc quản lý địa bàn. Đề nghị tỉnh quan tâm.

UBND thành phố Huế/Sở KH&ĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Trần Tôn Thu Hằng

20.

Kiến nghị các cấp nghiên cứu tặng Kỷ niệm chương ghi nhận công lao đóng góp của tổ trưởng dân phố, trưởng ban CTMT tham gia công tác từ 10 năm trở lên.

Sở Nội vụ/UBND thành phố Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Nguyễn Đường

21.

Đề nghị các cấp xem xét việc thu hồi và giao đất phải đưa vào sử dụng, tránh bỏ hoang đất gây lãng phí và ảnh hưởng đến các vùng lân cận.

Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang

22.

Đề nghị các cấp quan tâm chế độ chính sách cho những người trước đây tham gia lực lượng Thanh niên xung phong, hiện nay con cái bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, gia đình rất khó khăn, mong các cấp quan tâm để đảm bảo công bằng. Đề nghị quan tâm có chế độ chính sách cho Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong cấp cơ sở.

Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

23.

Đề nghị tỉnh cần điều chỉnh phí vệ sinh môi trường giữa vùng trung tâm và vùng ven vì hiện nay quy định 1 mức thu là không hợp lý. Trong khi đó ở trung tâm thì được thu gom hàng ngày, vùng ven thì 2 ngày gom 1 lần.

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú

24.

Kiến nghị di dời chợ cá và lò mổ Phú Hậu gây ô nhiễm nghiêm trọng cuộc sống của người dân.

Sở Công thương/Sở KH&ĐT/UBND thành phố Huế

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Dương Phước Phú

25.

Mở rộng chợ đầu mối Phú Hậu giai đoạn 2 chậm tiến độ ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan môi trường đô thị, gây bức xúc đối với bà con tiểu thương. Kiến nghị tỉnh có phương án xử lý.

Sở KH&ĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Dương Phước Phú

26.

Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư mở rộng và làm hệ thống thoát nước đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu vì đang tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông.

UBND thành phố Huế/Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

II.

Cử tri thị xã Hương Thủy

27.

Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khi triển khai thực hiện quy hoạch, đo đạc cần phải công khai và thông báo cho người dân được biết, vì hiện tại một số quy hoạch trên địa bàn đã được Quy hoạch từ rất lâu như: Quy hoạch khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 đợt 1 với diện tích lập quy hoạch là 86 ha đã gần 14 năm qua vẫn còn bỏ hoang chưa đưa vào hoạt động sản xuất, gây lãng phí sử dụng đất, nhưng vẫn tiếp tục triển khai quy hoạch giai đoạn 4 đợt 2 với diện tích 428 ha làm ảnh hưởng đến việc di dời mồ mả của các họ hàng, dòng tộc, dân không còn đất phục vụ sản xuất, làm kinh tế để ổn định đời sống.

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Trần Tôn Thu Hằng

28.

Kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy có biện pháp xử lý dứt điểm các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (389 ha) để thu hồi và giao đất cho dân sản xuất.

Sở NN&PTNT/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang/Hoàng Mai Lan

29.

Diện tích đất các mỏ vật liệu trước đây phục vụ cho công trình Hồ Tả Trạch đã bỏ hoang, không còn sử dụng; Ban Quản lý (Ban 5) đã có giao mốc thực địa cho UBND xã với diện tích 249 ha nhưng chưa có văn bản cấp có thẩm quyền bàn giao cho xã quản lý. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm ban hành quyết định thu hồi đất để giao địa phương quản lý.

Sở TN&MT/UBND thị xã Hương Thủy

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang

30.

Kiến nghị tỉnh kiến nghị Chính phủ để điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định 649 vì hiện nay người dân làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, cấp đổi tăng diện tích và chuyển mục đích sử dụng đất sau khi tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thị xã đều bị trả lại hồ sơ do không phù hợp với quy hoạch nên bức xúc cho người dân.

Sở Xây dựng/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Tôn Thu Hằng

31.

Kiến nghị tỉnh có ý kiến với Cảng vụ Cảng hàng không miền Trung về việc cắm mốc quy hoạch tổng thể khu vực sân bay Quốc tế Phú Bài để người dân được đầu tư, sửa chữa các công trình xây dựng đã xuống cấp và sản xuất kinh doanh nhằm ổn định đời sống.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

32.

Kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét nâng cấp, mở rộng mặt đường, vỉa hè đường Trần Hoàn (trục đường này do cấp tỉnh quản lý) nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân, vì hiện tại mặt đường quá nhỏ và không đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong/Ngô Đắc Bửu

33.

Kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Thuận Hóa để tạo mỹ quan đô thị...vì khu vực này chưa có hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và về lâu dài sẽ gây hư hỏng đoạn đường nói trên.

UBND thị xã Hương Thủy/Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Ngô Đắc Bửu/Lê Quốc Phong

34.

Hiện nay, người dân phường Thủy Lương đa số làm sản xuất nông nghiệp nhưng phần lớn các hệ thống giao thông thủy lợi chưa được cứng hóa mà chỉ là đê đất và đang sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cứng hóa một số tuyến đê như: Đê Ngoại đội và Cống quay ở đường Tỉnh lộ 10 (các Đê này do tỉnh quản lý).

Sở NN&PTNT/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

35.

Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hạ Truồi, đoạn qua thôn Hòa Phong xã Thủy Tân, hiện nay bị sụt lún hư hỏng nặng dễ gây sạt lở đê khi lũ lụt xảy ra; việc giao thông đi lại, sản xuất của nhân dân hết sức khó khăn.

UBND thị xã Hương Thủy/Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

36.

Hiện nay, phường Thủy Lương chỉ có một trường tiểu học với 23 lớp học với 747 học sinh. Theo kế hoạch phát triển thì đến năm học 2021-2022, trường có quy mô 27 lớp với gần 900 học sinh. Tuy nhiên hiện trường chỉ có 19 phòng học (có 12 lớp đang học 2 buổi/ngày và 11 lớp học 1 buổi/ngày), với phòng học hiện có, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khảo sát cho trường xây dựng mới 10 phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô học sinh và quy định nêu trên.

Sở KH&ĐT/Sở GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Lê Chí Kiên/Trần Ngọc Dương

37.

Kiến nghị tỉnh quan tâm cho đấu nối đường Lê Thanh Nghị với đường Tránh phía Tây Huế để tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh và lưu thông được thuận lợi, nhằm phát triển kinh tế, dịch vụ ở địa phương.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

38.

Kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp tuyến đường hai bên đầu cầu thôn Hạ - Tân Ba đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

UBND thị xã Hương Thủy/Sở GTVT/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

39.

Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống tín hiệu, vạch kẻ đường giao thông tại đoạn giao nhau giữa tuyến đường 60m với đường Thủy Dương - Thuận An nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Sở GTVT/Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

40.

Kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm thi công tuyến đường Huyền Trân Công Chúa đến Quốc lộ 49 để người dân tham gia giao thông được thuận lợi.

Sở GTVT/UBND thành phố Huế

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

41.

Ruộng ở Đạt Thượng của 28 hộ dân đã có quyết định thu hồi đất để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế nhưng UBND tỉnh đã dừng việc thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tại Thông báo số 295/TB-UBND ngày 19/8/2019 về việc Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh và UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1171/UBND ngày 06/9/2019 về việc tiếp tục sản xuất vụ Đông - Xuân (2019-2020) của các hộ dân bị ảnh hưởng; tuy nhiên trong khoảng thời gian dừng sản xuất thì các hộ dân vẫn chưa được hỗ trợ cho nên đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết.

UBND thị xã Hương Thủy/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng/Trần Thanh Quang

42.

Kiến nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo Điện lực tỉnh nâng cấp, sửa chữa và thay thế những trụ điện cao thế tại tuyến điện của thôn Hòa Phong. Hiện nay, nhiều trụ đã bị nứt, cong vẹo rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân, cần khảo sát thực tế và có kế hoạch di dời tuyến cũ dọc đồng ruộng sang theo tuyến đường bê tông hóa của thôn, nhằm đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho người dân đấu nối sử dụng nguồn điện.

Công ty Điện lực

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

III.

Cử tri thị xã Hương Trà

43.

Đất sản xuất cho nhân dân vùng gò đồi là nhu cầu hết sức bức thiết. Kiến nghị tỉnh thu hồi một số diện tích đất rừng của các tổ chức đang sử dụng đất không hiệu quả giao cho các hộ dân để có đất sản xuất.

Sở TN&MT/Sở NN&PTNT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang/ Hoàng Mai Lan

44.

Hiện tuyến đường Quốc lộ 49 thường xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm mở rộng tuyến đường này tránh tình trạng tai nạn giao thông xảy ra.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

45.

Trong quá trình mở rộng nâng cấp tuyến đường Lăng Gia Long, việc quy hoạch bãi xe gần lăng Gia Long ảnh hưởng đến điểm du lịch sinh thái lăng Gia Long. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét quy hoạch bố trí bãi xe phù hợp.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế/UBND thị xã Hương Trà

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

46.

Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư điện chiếu sáng đoạn đường từ Nguyễn Văn Linh đến nghĩa trang liệt sỹ của xã Hương Vinh nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân trong quá trình tham gia giao thông.

UBND thị xã Hương Trà/Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

47.

Kiến nghị tỉnh quan tâm phân chia phí bảo vệ môi trường cho thị xã để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư tái tạo môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Điều 8 Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông ở các vùng mỏ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đi lại của nhân dân và kinh doanh sản xuất của các đơn vị.

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú

48.

Hiện nay trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền còn hạn chế. Kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét đầu tư dụng cụ và trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Y tế/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Lê Chí Kiên/Nguyễn Trần Tuấn

49.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân dân nhưng chưa có giải pháp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ. Kiến nghị tỉnh có giải pháp và hướng xử lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Sở Y tế

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Nguyễn Trần Tuấn

IV.

Cử tri huyện Phong Điền

50.

Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động của nhà máy xi măng Đồng Lâm.

UBND huyện Phong Điền/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

51.

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống điện để khai thác hiệu quả các vùng được quy hoạch trang trại để phát triển sản xuất.

Sở Công thương/Sở NN&PTNT/ UBND huyện Phong Điền

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

52.

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống giao thông để khai thác hiệu quả các vùng được quy hoạch trang trại để phát triển sản xuất.

Sở GTVT/Sở NN&PTNT/ UBND huyện Phong Điền

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

53.

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc.

Sở KH&ĐT/ UBND huyện Phong Điền

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Lê Chí Kiên

54.

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hồ chỉ thị môi trường tại Khu công nghiệp Phong Điền.

Sở KH&ĐT/ BQL khu kinh tế công nghiệp tỉnh

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Lê Chí Kiên

55.

Theo quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế (hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế). Nhằm tạo điều kiện cho người dân sản xuất phát triển trang trại trên vùng quy hoạch đất trang trại hiện là rừng trồng, kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ (giống, vật tư...) để giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn khi chuyển đổi rừng sản xuất sang sản xuất các loại cây khác và phát triển trang trại.

Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

56.

Kiến nghị tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn huyện Phong Điền theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh.

UBND huyện Phong Điền/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Bùi Anh Tuấn

V.

Cử tri huyện Quảng Điền

57.

Thời gian qua, được sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh, một số tuyến đê, kè bị sạt lở sau các đợt mưa lũ trên địa bàn huyện đã được đầu tư khắc phục, góp phần đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống trong vùng ảnh hưởng và bảo vệ sản xuất. Tuy vậy, hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tuyến đê, kè đang bị sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt là kè sông Bồ, kè sông Diên Hồng, một số đoạn đã sạt lở gần đến nhà dân gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư khắc phục khẩn cấp các đoạn bị sạt lở nghiêm trọng như: kè sông Diên Hồng đoạn qua thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước; kè sông Bồ đoạn qua thôn Phú Lương A, thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành và đoạn qua thôn An Xuân Tây, Phú Lương B, xã Quảng An.

Sở NN&PTNT/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

58.

Tuyến đê Tây phá Tam Giang đi qua địa bàn huyện Quảng Điền có tổng chiều dài khoảng 22km. Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, cộng với ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ, nhiều đoạn đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, do vậy có nhiều đợt thủy triều dâng nước lợ từ phá tràn qua đê vào vùng sản xuất nông nghiệp, gây xâm nhập mặn làm nhiều diện tích lúa bị chết. Vừa qua, bằng nhiều nguồn vốn đã đầu tư nâng cấp một số đoạn xung yếu với tổng chiều dài khoảng hơn 2,0 km. Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các đoạn bị hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại và sản xuất.

Sở NN&PTNT/Sở KH&ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

59.

Quảng Điền là huyện được tỉnh chọn làm huyện điểm xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của địa phương, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến đến giữa năm 2020, 10/10 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới và huyện Quảng Điền sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Tuy vậy, do nguồn ngân sách của địa phương và nguồn lực trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, kính đề nghị tỉnh quan tâm nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (hiện ngân sách huyện chỉ hỗ trợ 100 triệu đồng/thôn đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 triệu đồng/vườn mẫu).

Sở NN&PTNT/Sở KH&ĐT/Sở Tài chính

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

60.

Hiện nay, một số cầu trên các tuyến đường chính của huyện Quảng Điền vào thành phố nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng, các giải phân cách giữa phương tiện thô sơ và xe cơ giới chiếm diện tích lớn, không phù hợp với điều kiện lượng xe cơ giới ngày càng tăng, ảnh hưởng đến lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Kiến nghị ngành giao thông vận tải nghiên cứu, tháo dỡ để tăng diện tích lưu thông trên các mặt cầu và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

VI.

Cử tri huyện Phú Vang

61.

Hiện nay, cầu Mỹ An thuộc xã Phú Dương đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sở GTVT/Sở KH&ĐT/UBND huyện Phú Vang

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

62.

Khu đô thị Phú Mỹ Thượng đã được đầu tư xây dựng, nhiều hộ dân đến ở nhưng tình trạng rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt nhiều, gây ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án, chủ đầu tư có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh/UBND huyện Phú Vang

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

63.

Khu đô thị Phú Mỹ Thượng đã được đầu tư xây dựng nhưng tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp. Kiến nghị tỉnh có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên.

Công an tỉnh/ UBND huyện Phú Vang

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Nguyễn Ngọc Cường

64.

Tại xã Phú Hải có nhiều đoạn bờ biển đang bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển tại các khu vực này.

Sở KH&ĐT/Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

65.

Khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải hiện nay đang bị cạn và xuống cấp. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm vạo vét, khai thông luồng lạch và nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu neo đậu thuyền của ngư dân trong mùa mưa bão.

Sở KH&ĐT/Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

66.

Hệ thống thoát nước trên tuyến đường Quốc lộ 49B, đoạn qua địa bàn xã Phú Hải, hiện nay đang bị hư hỏng, ách tắc dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành kiểm tra, sớm có kế hoạch nạo vét, khơi thông, sửa chữa.

Sở GTVT/UBND huyện Phú Vang

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

67.

Hệ thống nước sạch đã được đưa về xã Phú Diên, tuy nhiên, hệ thống ống rẽ nhánh chưa đồng bộ, phân bổ không đồng đều tại các khu vực. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế để có kế hoạch triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân.

Sở KH&ĐT/Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

68.

Đề nghị tỉnh phê duyệt danh sách bổ sung hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng có công theo chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

69.

Đường Quốc lộ 49B đi qua địa bàn 2 xã Vinh Xuân và Vinh An đã làm xong nhưng hệ thống thoát nước chưa đảm bảo, thường bị ngập úng cục bộ vào mùa mưa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và mất an toàn giao thông, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục; Các điểm nối giữa Quốc lộ 49 xuống vùng sản xuất của người dân cần được nâng cao trình để thuận lợi trong đi lại và sản xuất.

Sở GTVT/UBND huyện Phú Lộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong/Ngô Đắc Bửu

70.

Hiện nay giá đền bù đất xây dựng đường giao thông Thủy Dương - Thuận An qua địa bàn xã Phú An quá thấp so với giá thị trường. Đề nghị tỉnh quan tâm nâng mức giá đền bù cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

UBND huyện Phú Vang/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

VII.

Cử tri huyện Phú Lộc

71.

Kiến nghị Quốc lộ 49B được mở rộng và mở tuyến mới đi qua địa bàn các xã từ Vinh Hưng đến Vinh Hiền đã đưa vào sử dụng. Hiện nay, còn có một vài đoạn đi qua địa bàn xã và xã Vinh Hiền chưa được thi công, đề nghị các cấp quan tâm đôn đốc để sớm hoàn thành, thông tuyến.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

72.

Kiến nghị Thông tư số 19/2018/TT-BNN&PTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ở phần Chương IV của Thông tư về danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được ngư dân đồng tình, hưởng ứng. Nhưng để thực hiện có kết quả, đề nghị tỉnh chỉ đạo để có văn bản hướng dẫn và triển khai tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân, nhất là vùng đầm, phá Tam Giang - Cầu Hai và vùng ven biển để thực hiện đồng bộ.

Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

73.

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Nhân dân 2 xã đồng thuận cao về chủ trương đề án sáp nhập xã Vinh Giang và xã Vinh Hải thành đơn vị hành chính mới xã Giang Hải. Tuy nhiên, cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách xã lo lắng do dôi dư sau khi sáp nhập; việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư của tỉnh còn thấp. Đề nghị tỉnh quan tâm.

Sở Nội vụ

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

74.

Kiến nghị tuyến Quốc lộ 49B đi qua địa bàn xã Lộc Đình đến đoạn đấu nối với Quốc lộ 1A, có nhiều phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực này. Nhưng đường do hẹp, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ trâu” gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa và mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

75.

Kiến nghị nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Lộc Bình được lấy từ suối và qua bể lắng, nhưng trong thời gian gần đây đã xuống cấp, không được đảm bảo an toàn. Đề nghị các cấp quan tâm đưa hệ thống nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế từ xã Lộc Trì về để nhân dân an tâm sử dụng

Sở KH&ĐT/Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

76.

Kiến nghị tuyến đường dẫn đi vào hầm đường bộ Phước Tượng, từ khi đưa vào khai thác đến nay đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do hệ thống điện trên cầu vượt đường sắt của tuyến đường dẫn đã được đầu tư, nhưng chưa được chiếu sáng. Đề nghị các cấp quan tâm để vận hành chiếu sáng đường điện trên cầu vượt đường sắt và đầu tư hệ thống đường điện đường chiếu sáng của đoạn đường dẫn vào hầm đường bộ Phước Tượng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đoạn đường dẫn này.

Sở GTVT/Chi cục Quản lý đường bộ II.6

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

77.

Dự án hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam tại xã Lộc Thủy đã hoàn thành, nay có 40 ha rừng keo nằm trong khu vực của hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam của người dân đã đến kỳ thu hoạch, nhưng không có đường để đi vào khai thác. Đề nghị các cấp hỗ trợ bố trí nguồn kinh phí mở đường cho các hộ dân trồng rừng vào thu hoạch.

Sở NN&PTNT/ UBND huyện Phú Lộc

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong/Hoàng Mai Lan

78.

Đề nghị tỉnh khảo sát đầu tư hoàn thiện hệ thống hồ đập, kênh mương của hồ Thủy Yên để cung cấp nước cho sản xuất trong vùng.

Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

79.

Kiến nghị tuyến đường ven sông Bù Lu từ Quốc lộ 1A đến đường cảng Chân Mây đã được thi công hoàn thành 80%, nay ngừng thi công đã ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo.

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/Sở GTVT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

80.

Kiến nghị tỉnh tăng cường đội ngũ y bác sỹ giỏi về Bệnh viện Chân Mây để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Nếu có chủ trương sáp nhập Bệnh viện Chân Mây, đề nghị tỉnh nên sáp nhập vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Sở Y tế/Bệnh viện TƯ Huế

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Nguyễn Trần Tuấn

81.

Dự án Hầm Đường bộ Hải Vân trong quá trình thi công đã gây ảnh hưởng làm nứt nhà của nhiều hộ dân, tuy nhiên việc thẩm định thiệt hại và công khai giá đền bù chưa đảm bảo. Nhiều hộ gia đình nhà bị hư hỏng nặng nhưng vẫn chưa được kiểm tra giải quyết kịp thời (hiện tại chỉ có 36/108 hộ được CTCP Đèo Cả thông báo thuộc diện nằm trong phạm vi ảnh hưởng được hỗ trợ). Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo để các đối tượng bị ảnh hưởng còn lại được hỗ trợ.

Sở TN&MT/ UBND huyện Phú Lộc

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

82.

Trạm nghiền đá thường xuyên hoạt động vào ban đêm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các hộ ở gần trong khu vực, đồng thời do trạm nghiền nằm trên gò đồi nên lượng bụi, bột đá bay vào nhà dân rất lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Các chất thải từ công trình thải trực tiếp ra đầm gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của Đầm Lăng Cô và các hộ nuôi trồng thủy hải sản, đề nghị các cấp sớm kiểm tra xử lý.

Sở TN&MT/ UBND huyện Phú Lộc

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

83.

Kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nhưng thực tế do ngân sách cấp xã bố trí là khó thực hiện bảo đảm hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đề nghị xem xét, bố trí ngân sách tỉnh cân đối.

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú

VIII.

Cử tri huyện Nam Đông

84.

Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Đông nhiều tuyến dây điện chạy ngang nóc nhà của một số hộ dân không đảm bảo an toàn cho đời sống sinh hoạt và tính mạng nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực rà soát, quy hoạch lại một số tuyến điện, xây dựng lộ trình di dời, thay mới để bà con yên tâm sinh hoạt và sản xuất.

Công ty Điện lực

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Dương Phước Phú

85.

Nhiều hộ dân ở các xã: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Thượng Long thiếu đất sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thu hồi một số diện tích rừng nghèo, rừng bìm do Ban Quản lý rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao la quản lý để giao lại cho các hộ dân các xã thiếu đất sản xuất.

Sở TN&MT/Sở NN&PTNT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang/Hoàng Mai Lan

86.

Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh, thời gian qua các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tuy nhiên huyện Nam Đông là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, huyện có nhiều hộ chính sách, hộ nghèo. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét miễn thu phí vệ sinh môi trường cho các hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sở Tài chính

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú

87.

Hiện nay trên địa bàn huyện công trình dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt đang triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ thi công chậm, các hoạt động thi công đảm bảo ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh thái của các điểm du lịch. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan kiểm tra tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào khai thác nhằm đưa ngành du lịch huyện Nam Đông phát triển, đồng thời có giải pháp thi công bảo tồn hệ sinh thái ở các điểm du lịch.

Sở KH&ĐT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Trần Tôn Thu Hằng

IX.

Cử tri huyện A Lưới

88.

Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương tiếp tục bố trí kinh phí triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 3) và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Sở Xây dựng

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng

89.

Đề nghị tỉnh ý kiến với Trung ương có chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo thoát nghèo một cách bền vững.

Sở LĐTB&XH

Đ/c Nguyễn Dung

Đ/c Phan Hồng Thái

90.

Đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu qua sông Tà Rình từ thôn Quảng Lợi, xã Sơn Thủy đến thôn Pất Đuh, xã Hồng Quảng; sửa chữa, nâng cấp đập tràn tại thôn A Hố Ta Lo (Hồng Vân)

Sở KH&ĐT/Sở GTVT/UBND huyện A Lưới

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Lê Quốc Phong

91.

Đề nghị tỉnh thu hồi diện tích 53 ha đất của Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Nhâm (hiện nay bỏ hoang, không sử dụng)

Sở TN&MT/UBND huyện A Lưới

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Trần Thanh Quang

92.

Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đo đạc để lập bản đồ, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với diện tích đất do các tổ chức trên địa bàn giao lại cho địa phương.

Sở TN&MT

Đ/c Phan Ngọc Thọ

Đ/c Hoàng Phú

93.

Đề nghị Công ty TNHH Nhà nước một thành viên QLKT công trình thủy lợi tỉnh TT Huế đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn như sau: Khu vực A Tâu và lắp đường ống nhựa khoảng 500 m tại đập A Ho để kịp thời phục vụ sản xuất (A Roàng); Kênh mương tại A Véc (thôn Pi Ây 1 - Hồng Quảng); Đập thủy lợi tại thôn Giồng, thôn Mù Nú - Tà Rá (Hương Nguyên).

Sở NN&PTNT/ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên QLKT công trình thủy lợi

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

94.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế tiếp nhận các công trình nước sinh hoạt còn lại trên địa bàn huyện A Lưới; sớm khởi công xây dựng công trình cấp nước tại xã Hồng Trung; đầu tư ống dẫn nước khu vực Ku Mực - Căn Hoa (Hồng Hạ); có giải pháp xử lý nguồn nước không đảm bảo vệ sinh (nước đục) tại khu vực xã Hương Nguyên, nhất là vào mùa mưa.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế/UBND huyện A Lưới

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Ngô Đắc Bửu

95.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với một số hộ dân trồng rừng thường xuyên phun thuốc diệt cỏ tại khu vực Khe Lớn (Sơn Thủy).

UBND huyện A Lưới/Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

96.

Đề nghị tỉnh sớm giải quyết dứt điểm phương án hỗ trợ phát triển sản xuất tại khu tái định cư thủy điện A Lưới.

UBND huyện A Lưới/Sở NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Phương

Đ/c Hoàng Mai Lan

97.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh sớm hồ sơ liên quan đến việc xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hồng Trung, nhất là khâu thẩm định về môi trường.

Sở KH&ĐT/Sở TN&MT

Đ/c Phan Thiên Định

Đ/c Hoàng Mai Lan

- Yêu cầu các đơn vị được phân công phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 24/4/2020 và gửi file điện tử theo địa chỉ: batuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn (đ/c Tuấn, điện thoại liên lạc: 0234.3822116).

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh theo nội dung được phân công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan triển khai thực hiện.

- Các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh được phân công chủ động theo dõi và định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan được phân công xử lý;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- VP: Lãnh đạo và các CV được phân công theo dõi (bản giấy);
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung