Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2625/KH-GDĐT-TrH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH LẦN 13 NĂM HỌC 2020 - 2021

- Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;

- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ vào Kế hoạch Phối hợp hoạt động tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh số 40/KHPH-BGD-ĐHQG giữa Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Hướng nghiệp - Tuyển sinh lần thứ 13 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, TÊN GỌI:

1.1. Mục tiêu:

- Thay đổi nhận thức của toàn xã hội, của phụ huynh và học sinh về công tác giáo dục hướng nghiệp; từ đó hình thành cho các em học sinh ý tưởng nghề nghiệp để vào đời, ý thức tôn trọng giá trị con người và giá trị sống. Thực hiện đa dạng hóa các mối quan hệ liên kết giữa trường THPT với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài địa bàn thành phố để phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục hướng nghiệp có hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp bản thân phù hợp với sở thích, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình; giới thiệu các hướng đi sau THPT;

- Cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực, những yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề; giới thiệu các ngành nghề đào tạo ở các trường từ trung cấp đến đại học, các chương trình giáo dục quốc tế; phương thức, qui định xét tuyển của các trường ĐH - CĐ những điều thí sinh cần chuẩn bị;

- Cung cấp, hướng dẫn kỹ năng chọn nghề, chọn trường; các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khoẻ mùa thi; thủ tục nhập học, các qui định về học phí, cơ hội nhận học bổng…

1.2. Yêu cầu:

- Thực hiện tổ chức đúng đối tượng (học sinh THPT), chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Đảm bảo tài chính từ nguồn xã hội hóa để chi cho công tác tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, thầy cô tham dự.

1.3. Tên gọi: Gồm 02 Chương trình

- Chương trình Hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần 13 năm học 2020 - 2021.

- Chương trình Tư vấn Tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 13 năm học 2020 - 2021.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Chương trình Hướng nghiệp:

2.1.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm:

- Đối tượng: Học sinh, phụ huynh các trường THPT (học sinh lớp 12 - khuyến khích thêm học sinh lớp 10, 11 tham dự); số lượng trường tổ chức dự kiến: 118 trường THPT (theo danh sách đính kèm).

- Hình thức tổ chức: Tư vấn tập trung tại hội trường, sân trường các trường THPT. Chương trình gồm 2 phần: Tư vấn chung trên sân khấu, tư vấn riêng chuyên sâu tại bàn tư vấn của các đơn vị đào tạo.

- Số lượng học sinh: Khoảng 50.000 - 80.000 học sinh ở 118 trường THPT (mỗi trường trung bình 300 - 1.500 HS).

- Địa điểm: Tại hội trường, sân trường THPT.

- Thời gian khung: Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 07/1/2021 (lịch dự kiến đính kèm). Thời gian thực hiện hướng nghiệp tại mỗi trường từ 1.5 - 2giờ/sự kiện.

2.1.2. Nội dung:

- Chủ đề 1: Tìm hiểu nghề nghiệp (Ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của nghề). Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

- Chủ đề 2: Tìm hiểu hệ thống đào tạo từ trung cấp đến đại học. Tìm hiểu về hệ thống đào tạo liên thông, chương trình giáo dục quốc tế. Các cơ sở giáo dục khác của địa phương và Trung ương.

- Chủ đề 3: Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động. Khám phá năng lực bản thân - định hướng nghề nghiệp.

2.1.3. Tài liệu Hướng nghiệp:

Tài liệu hướng nghiệp do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM biên soạn.

2.1.4. Chuyên gia/báo cáo viên thực hiện:

- TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

- TS. Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Công tác Sinh viên, Đại học Quốc gia TP.HCM

- TS. Phạm Tấn Hạ

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Ông Trần Anh Tuấn

Chuyên gia dự báo Nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

- Bà Trần Lê Thanh Trúc

Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM

- Ông Phạm Ngọc Thanh

Chuyên gia hướng nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

- TS. Nguyễn Thanh Tùng

Viện trưởng, Viện Quản trị Tri thức, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM

- TS. Vũ Thiện Toàn

Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam

- ThS. Phạm Doãn Nguyên

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

-TS. Nguyễn Hữu Long

Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam

-TS. Đào Lê Hoà An

Phó Viện trưởng, Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực hành.

-TS. Tô Nhi A

Chuyên gia tâm lý

-ThS. Chế Dạ Thảo

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

-ThS. Đỗ Văn Sự

Chuyên gia tâm lý

2.2. Chương trình tư vấn tuyển sinh

2.2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm:

- Đối tượng: Học sinh, phụ huynh các trường THPT tại TP.HCM (học sinh lớp 12 - khuyến khích thêm học sinh đang học lớp 10,11 tham dự). Số lượng trường tổ chức dự kiến: 118 trường THPT (theo danh sách đính kèm).

- Hình thức tổ chức: Tư vấn tập trung tại hội trường, sân trường các trường THPT. Chương trình gồm 2 phần: Tư vấn chung trên sân khấu, tư vấn riêng chuyên sâu tại bàn tư vấn của các đơn vị đào tạo.

- Số lượng học sinh: Khoảng 50.000-80.000 học sinh ở 118 trường THPT (mỗi trường trung bình 300 -1.500 HS).

- Địa điểm: Tại hội trường, sân trường THPT.

- Thời gian khung: Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 15/04/2021 (lịch dự kiến đính kèm). Thời gian thực hiện Tuyển sinh tại mỗi trường từ 1.5-2 giờ/sự kiện.

2.2.2. Nội dung chương trình tư vấn tuyển sinh:

- Chủ đề 1: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 những điều thí sinh cần chuẩn bị.

- Chủ đề 2: Phương thức thi tuyển, xét tuyển của các trường cao đẳng, đại học, chương trình giáo dục quốc tế và du học.

- Chủ đề 3: Tư vấn tâm lý chọn ngành, chọn nghề phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, sở thích, điều kiện kinh tế học sinh…

- Chủ đề 4: Tư vấn tâm lý, sức khỏe, dinh dưỡng mùa thi…

2.2.3. Chuyên gia/báo cáo viên tư vấn tuyển sinh:

PHẦN TƯ VẤN CHUNG

- Ông Hồ Như Duyến

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Công Kỳ

Phụ trách Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam, Bộ GIáo dục và Đào tạo

- TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

- TS. Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Công tác Sinh viên, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Ông Trần Anh Tuấn

Chuyên gia dự báo Nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

- Bà Trần Lê Thanh Trúc

Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

- TS. Phạm Tấn Hạ

Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

- ThS. Phùng Quán

Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

- ThS. Trần Nam

Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

 

TƯ VẤN TÂM LÝ

- TS. Đào Lê Hoà An

Phó Viện trưởng,

Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực hành

- TS.Vũ Thiện Toàn

Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam

- TS. Nguyễn Hữu Long

Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phân viện Miền Nam

- ThS. Chế Dạ Thảo

Báo cáo viên tâm lý

- TS. Tô Nhi A

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

KHỐI KINH TẾ - TÀI CHÍNH

- ThS. Bùi Mộng Ngọc

Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- ThS. Nguyễn Anh Vũ

Trưởng phòng Tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- ThS. Phạm Doãn Nguyên

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

KHỐI KỸ THUẬT - KIẾN TRÚC - CÔNG NGHỆ - NÔNG LÂM- MÔI TRƯỜNG

- PGS.TS. Lê Hiếu Giang

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

- TS. Nguyễn Quốc Anh

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM

- TS. Trần Đình Lý

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- TS. Hà Thúc Viên

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Việt Đức

- ThS. Võ Văn Tuấn

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Ban chỉ đạo:

- Ông Lê Hồng Sơn

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

- Ông Vũ Hải Quân

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

- Ông Nguyễn Xuân Trường

Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

- Ông Lê Hoài Nam

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

- Ông Nguyễn Huỳnh Long

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

3.2. Ban tổ chức:

- Ông Nguyễn Thanh Tú

Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, Trưởng ban

- Ông Trần Văn Mạnh

Phó Tổng Biên tập, Báo Giáo dục TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực

 - Bà Lê Thị Thanh Mai

Trưởng Ban Công tác Sinh viên, Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó trưởng ban

 - Ông Hồ Như Duyến

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - Ông Lê Duy Tân

Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Phó trưởng ban

- Bà Nguyễn Đặng An Long

Phó Chánh văn phòng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

- Bà Hồ Ngọc Hậu

Phó trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Phó trưởng ban

- Bà Cao Thúy An

Chuyên viên, Phòng Phát hành và Sự kiện, Báo Giáo dục TP.HCM, Ủy viên thường trực

- Ông Nguyễn Kim Luyện

Chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp & Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Ủy viên

- Ông Thái Xuân Vinh

Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

- Các Ông/Bà là lãnh đạo, quản lý các trường THPT là Phó trưởng ban tổ chức.

- Các Ông/Bà là cán bộ, chuyên viên, phóng viên, nhân viên do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức điều động là Ủy viên.

3.3. Phân công thực hiện:

3.3.1. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học

- Cử người tham gia Ban tổ chức, tham mưu kế hoạch, văn bản, nội dung chương trình cho Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

- Phối hợp Báo Giáo dục TP.HCM xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình.

3.3.2. Phòng Giáo dục Trung học

- Cử người tham gia Ban tổ chức, tham mưu kế hoạch, văn bản, nội dung chương trình.

- Phối hợp Báo Giáo dục TP.HCM xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình.

- Thống nhất với các trường về ngày giờ tổ chức tư vấn các trường theo địa bàn, khu vực thuận lợi cho công tác tổ chức.

3.3.3. Báo Giáo dục TP.HCM (Đơn vị trường trực)

- Đầu mối xây dựng kế hoạch thực hiện, lo toàn bộ tài chính, thực hiện toàn bộ các khâu trong quá trình tổ chức.

- Chịu trách nhiệm vận động tài trợ, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để chi cho toàn bộ chương trình. Thanh quyết toán theo qui định của nhà nước.

- Lên kế hoạch, triển khai, điều phối toàn bộ chương trình: nhân sự thực hiện, mời chuyên gia, hậu cần, thiết bị, dụng cụ, bảo đảm an toàn cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh.

- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn phong sân khấu, băng rôn, sân khấu…

- Chịu trách nhiệm về truyền thông trên hệ thống Báo Giáo dục TP.HCM và trang điện tử với tên miền: www.giaoduc.edu.vn... Truyền thông trên các báo - đài truyền hình trung ương và địa phương. Truyền thông trên internet: google, email, facebook…

- Tổ chức thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng đóng góp của cá nhân, tổ chức (nếu có) về chương trình.

3.3.4. Đại học Quốc gia TP.HCM

- Tham gia đóng góp, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình.

- Cử chuyên gia, báo cáo viên tham gia tư vấn các nội dung về hướng nghiệp, tuyển sinh.

- Cử các trường thành viên tham gia tư vấn cho học sinh các trường THPT.

- Phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác hướng nghiệp, tuyển sinh.

3.3.5. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tham gia đóng góp, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình.

- Cử chuyên gia, báo cáo viên tham gia tư vấn các nội dung về hướng nghiệp, tuyển sinh.

- Phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác hướng nghiệp, tuyển sinh.

3.3.6. Các trường THPT:

- Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM bố trí lịch tư vấn cho học sinh tại trường (theo khung lịch của BTC để thuận lợi trong quá trình thực hiện).

- Thông tin và triệu tập học sinh tham dự chương trình đúng đối tượng. Phối hợp cùng BTC chuẩn bị hội trường/sân trường, âm thanh (nếu có), bàn ghế, địa điểm giữ xe cho học sinh và phụ huynh tham gia chương trình.

- Cử người tham gia Ban tổ chức, quản sinh; phối hợp cùng BTC giữ an toàn, an ninh trong thời gian chương trình diễn ra.

- Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức; cùng Ban tổ chức thảo luận về cách thức thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường.

4. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

4.1. Tiến độ thực hiện Hướng nghiệp:

- Từ ngày 25/7 đến ngày 15/8/2020: Xây dựng Kế hoạch.

- Từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2020: Ký, duyệt thông qua Kế hoạch.

- Từ ngày 25/8 đến ngày 05/9/2020: Thống nhất lịch tư vấn tại các trường.

- Từ ngày 26/9/2020 đến ngày 05/01/2021: Triển khai thực hiện tại các trường.

- Ngày 10/01/2021: Tổ chức sơ kết, đánh giá.

4.2. Tiến độ thực hiện Tuyển sinh:

- Từ ngày 25/7 đến ngày 15/8/2020: Xây dựng Kế hoạch.

- Từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2020: Ký, duyệt thông qua Kế hoạch.

- Từ ngày 10/09/2020 đến ngày 15/11/2020: Thống nhất lịch trình tư vấn tại các trường.

- Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 10/04/2021: Triển khai thực hiện tại các trường.

- Ngày 19/6/2021: Tổ chức tổng kết, đánh giá chương trình.

4.3. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện chương trình từ nguồn xã hội hóa với chủ trương phi lợi nhuận do Báo Giáo dục TP.HCM vận động.

- Kinh phí chi cho nhân sự, chuyên gia, âm thanh, phông sân khấu, phướn, băng rôn, truyền thông báo đài, ăn ở, đi lại, vệ sinh, an ninh, công tác phí…

5. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP, TRUYỀN THÔNG

5.1. Đơn vị phối hợp:

- Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đạo tạo Phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

- Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, THPT.

5.2. Truyền thông:

- Các sự kiện sẽ được các cơ quan truyền thông (báo đài) trung ương và địa phương đưa tin, bài; tuyên truyền Hướng nghiệp trên Internet: www.giaoduc.edu.vn và các báo mạng. Phát trực tiếp tài liệu tới học sinh.

- Treo băng rôn, phướn trong và xung quanh trường THPT để tuyên truyền cho chương trình (mỗi trường 02 băng rôn, 4 phướn dọc).

- Thông báo đến học sinh, phụ huynh đăng ký tham dự.

5.3. Thông tin về chương trình:

- Báo Giáo dục TP.HCM, số 300 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. ĐT: (028) 39325306 - 0974.809.067. Nhà báo Trần Văn Mạnh, Phó Tổng biên tập. Email: tranmanh.edu@gmail.com.

- Các trường THPT gửi đăng ký thông tin ngày/giờ tư vấn cho học sinh tại trường về Ông Thái Xuân Vinh, Chuyên viên Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0909399215; Email: txvinh@hcm.edu.vn hoặc Cô Cao Thúy An - ĐT: 0984056377, Email: thuyancaovn@gmail.com

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Hướng nghiệp - Tuyển sinh lần 13 năm học 2020 - 2021. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trường THPT có kế hoạch triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp phân luồng, tư vấn tuyển sinh sau trung học phổ thông đạt kết quả tốt./.

 


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Trường ĐH, CĐ, TC, THPT;
- Báo Giáo dục TP.HCM;
- Các đơn vị tổ chức, phối hợp;
- Lưu VP, GDTrH, GDCN&ĐH.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

DANH SÁCH

TRƯỜNG THPT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

TT

QUẬN/HUYỆN

TÊN TRƯỜNG

KHUNG THỜI GIAN

KHUNG THỜI GIAN

NGÀY/GIỜ

HƯỚNG NGHIỆP

TUYỂN SINH

TỔ CHỨC

1

Huyện Củ Chi

THPT An Nhơn Tây

Từ 21/9/2020 đến 26/9/2020

Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021

 

2

THPT Củ Chi

 

3

THPT Tân Thông Hội

 

4

THPT Quang Trung

 

5

THPT Phú Hòa

 

6

THPT Trung Lập

 

7

THPT Trung Phú

 

8

Quận 11

THPT Nguyễn Hiền

 

9

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

10

THPT Trần Quang Khải

 

11

THPT Trương Vĩnh Ký

 

12

Quận 1

THPT Bùi Thị Xuân

Từ 21/9/2020 đến 27/09/2020

Từ 18/01/2021 đến 25/01/2021

 

13

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

 

14

THPT Lương Thế Vinh

 

15

THPT Ten Lơ Man

 

16

THPT Trưng Vương

 

17

Quận 2

THPT Thủ Thiêm

 

18

THPT Giồng Ông Tố

 

19

Quận Bình Thạnh

THPT Võ Thị Sáu

 Từ 28/9/2020 đến 12/10/2020

Từ 22/02/2021 đến 07/3/2021

 

20

THPT Trần Văn Giàu

 

21

THPT Phan Đăng Lưu

 

22

THPT Thanh Đa

 

23

THPT Gia Định

 

24

THPT Hoàng Hoa Thám

 

25

Quận Gò Vấp

THPT Gò Vấp

 

26

THPT Nguyễn Công Trứ

 

27

THPT Nguyễn Trung Trực

 

28

THPT Trần Hưng Đạo

 

29

THPT Hồng Hà

 

30

THPT Phạm Ngũ Lão

 

31

Quận Phú Nhuận

THPT Phú Nhuận

Từ 13/10/2020 đến 25/10/2020

Từ 23/02/2021 đến 07/3/2021

 

32

THPT Hàn Thuyên

 

33

Quận Tân Bình

THPT Nguyễn Thái Bình

 

34

THPT Nguyễn Thượng Hiền

 

35

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

36

THCS - THPT Nguyễn Khuyến

 

37

THPT Thanh Bình

 

38

Quận 9

THPT Nguyễn Văn Tăng

Từ 26/10/2020 đến 08/11/2020

Từ 8/3/2021 đến 14/3/2021 

 

39

THPT Nguyễn Huệ

 

40

THPT Long Trường

 

41

THPT Hoa Sen

 

42

THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm

 

43

THPT Phước Long

 

44

Quận Thủ Đức

THPT Thủ Đức

 

45

THPT Bình Chiểu

 

46

THPT Tam Phú

 

47

THPT Nguyễn Hữu Huân

 

48

THPT Linh Trung

 

49

THPT Hiệp Bình

 

50

THPT Đào Sơn Tây

 

51

Huyện Cần Giờ

THPT Cần Thạnh

Từ 09/11/2020 đến 15/11/2020

Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021

 

52

THCS-THPT Thạnh An

 

53

THPT Bình Khánh

 

54

THPT An Nghĩa

 

55

Huyện Nhà Bè

THPT Long Thới

 

56

THPT Dương Văn Dương

 

57

THPT Phước Kiển

 

58

Quận 6

THPT Bình Phú

 

59

THPT Nguyễn Tất Thành

 

60

THPT Mạc Đĩnh Chi

 

61

THPT Phạm Phú Thứ

 

62

Quận 10

THPT Sương Nguyệt Anh

Từ 16/11/2020 đến 29/11/2020

Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021

 

63

THPT Nguyễn An Ninh

 

64

THPT Nguyễn Du

 

65

THPT Nguyễn Khuyến

 

66

THPT Diên Hồng

 

67

Huyện Hóc Môn

THPT Bà Điểm

 

68

THPT Lý Thường Kiệt

 

69

THPT Nguyễn Hữu Tiến

 

70

THPT Nguyễn Hữu Cầu

 

71

THPT Nguyễn Văn Cừ

 

72

THPT Phạm Văn Sáng

 

73

Quận 3

THPT Lê Quý Đôn

Từ 22/3/2021 đến 28/3/2021

 

74

THPT Lê Thị Hồng Gấm

 

75

THPT Marie Curie

 

76

THPT Nguyễn Thị Diệu

 

77

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

 

78

Quận 12

THPT Trường Chinh

Từ 30/11/2020 đến 13/12/2020

Từ 22/3/2021 đến 31/3/2021

 

79

THPT Thạnh Lộc

 

80

THPT Võ Trường Toản

 

81

Quận Tân Phú

THPT Tân Bình

 

82

THPT Tây Thạnh

 

83

THPT Trần Phú

 

84

 THPT Lê Trọng Tấn

 

85

THPT Nhân Việt

 

86

THPT Trí Đức

 

87

THPT Vĩnh Viễn

 

88

Huyện Bình Chánh

THPT Bình Chánh

Từ 20/12/2020 đến 27/12/2020

Từ 28/3/2021 đến 04/4/2021

 

89

THPT Đa Phước

 

90

THPT Lê Minh Xuân

 

91

THPT Tân Túc

 

92

NK TDTT Bình Chánh

 

93

THPT Vĩnh Lộc B

 

94

Quận Bình Tân

THPT An Lạc

 

95

THPT Bình Hưng Hòa

 

96

THPT Bình Tân

 

97

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

 

98

THPT Vĩnh Lộc

 

99

THPT Phan Châu Trinh

 

100

Quận 4

THPT Nguyễn Trãi

 

101

THPT Nguyễn Hữu Thọ

 

102

Quận 5

THPT Hùng Vương

Từ 28/12/2020 đến 08/01/2021

Từ 04/4/2021 đến 12/4/2021

 

103

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 

104

PT Năng Khiếu Đại Học Quốc Gia

 

105

THPT Trần Hữu Trang

 

106

THPT Trần Khai Nguyên

 

107

TH Thực Hành ĐHSP

 

108

Trung Học Thực Hành Sài Gòn

 

109

Quận 7

THPT Nam Sài Gòn

Từ 08/12/2020 đến 08/01/2021

 

110

THPT Ngô Quyền

 

111

THPT Lê Thánh Tôn

 

112

THPT Tân Phong

 

113

Quận 8

THPT Tạ Quang Bửu

 

114

THPT Võ Văn Kiệt

 

115

THPT Ngô Gia Tự

 

116

THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định

 

117

THPT Lương Văn Can

 

118

THPT Nguyễn Văn Linh