Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai “Phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Chương trình hành động số 148-CTr/TƯ ngày 28/07/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm du lịch hấp dẫn nổi bật, đặc sắc của tỉnh Lào Cai đến đông đảo du khách trong và ngoài nước; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch của tỉnh đến các nhà đầu tư.

- Thực hiện mục đích đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh: Đến năm 2020 đón 5,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt 23.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 21% GRDP của tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Thu hút, định hướng công chúng, du khách trong và ngoài nước quan tâm ủng hộ, lựa chọn các sản phẩm du lịch của Lào Cai.

- Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả thiết thực, xác định rõ đối tượng truyền thông, nhằm thu hút khách du lịch từ các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới tiềm năng, chú trọng thị trường quốc tế và nội địa có khả năng chi trả cao.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian:

Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2020.

2. Đối tượng:

- Du khách trong và ngoài nước.

- Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai.

- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

- Các cơ quan, đoàn thể, nhân dân Lào Cai (với phương châm mỗi cán bộ, mỗi người dân Lào Cai là tuyên truyền viên quảng bá về du lịch).

3. Nội dung:

- Quảng bá về các tiềm năng, thế mạnh; các sản phẩm du lịch đặc trưng, các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền về những sự kiện du lịch nổi bật của tỉnh diễn ra trong năm.

- Tuyên truyền về các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và kinh doanh tại Lào Cai; cơ hội đầu tư kinh doanh và các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020.

- Tuyên truyền các thông điệp, định hướng về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4. Nhiệm vụ:

4.1. Truyền thông qua kênh truyền hình

4.1.1. Tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam

a. Sản xuất, chiếu clip quảng bá du lịch Lào Cai trên kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam:

- Nội dung: Sản xuất clip quảng bá du lịch Lào Cai (yêu cầu clip có tính chất sáng tạo, tính nghệ thuật, hấp dẫn và nổi bật được hình ảnh của du lịch Lào Cai, độ dài 60 giây), phát sóng 01 tháng/01 lần trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

- Thời gian: Sản xuất trong Quý IV 2018; phát sóng năm 2019-2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

b. Sản xuất phóng sự và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam:

- Nội dung: Sản xuất phóng sự quảng bá, tuyên truyền về các hoạt động du lịch tại sự kiện lớn của tỉnh: Lễ hội mùa Đông; Lễ hội mùa hè; Lễ hội mùa Thu Bát Xát; Lễ hội đua ngựa Bắc Hà và các phóng sự về công tác quản lý nhà nước, những điển hình tiên tiến trong hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai để phát sóng trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Thời gian: Sản xuất phóng sự và phát sóng năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4.1.2. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai

a) Xây dựng mới chuyên mục “mỗi tuần một điểm đến”:

- Nội dung: Xây dựng mới chuyên mục “mỗi tuần một điểm đến” để giới thiệu tuyên truyền về điểm du lịch; nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển du lịch.

- Thời gian tổ chức: Năm 2019-2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; các công ty, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động du lịch.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh Lào Cai.

b) Sản xuất các phóng sự ngắn, phóng sự dài, trailer (đoạn phim quảng cáo):

- Nội dung: Thực hiện 03 phóng sự dài (thời lượng 12 đến 14 phút/phóng sự), 10 phóng sự ngắn và ghi nhanh (thời lượng 02 đến 03 phút/phóng sự, ghi nhanh); sản xuất 03 trailer quảng bá trước các sự kiện: Tuần Văn hóa Du lịch Sa Pa, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, Lễ hội mùa Thu Bát Xát.

- Thời gian tổ chức: Năm 2019-2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh Lào Cai.

4.2. Truyền thông trên kênh báo, tạp chí Trung ương và địa phương

4.2.1. Tuyên truyền trên Tạp chí Du lịch

- Nội dung: Ký kết hợp đồng với Tạp chí Du lịch để Tạp chí làm đơn vị bảo trợ thông tin và quảng bá, tuyên truyền về các sự kiện của tỉnh, các sản phẩm du lịch mới (Tạp chí Du lịch sẽ tuyên truyền trên Báo điện tử và Báo giấy). Dự kiến 1 bài viết/1 số báo và 1 chuyên san về Du lịch Lào Cai.

- Thời gian: năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4.2.2. Tuyên truyền trên tạp chí Haritage

- Nội dung: Thực hiện 4 bài viết về du lịch Lào Cai/1 năm. Nội dung bài viết: Quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai, sự kiện du lịch độc đáo, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch của tỉnh,...

- Thời gian: năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4.2.3. Quảng bá tuyên truyền trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam

- Nội dung: Ký kết hợp đồng với Thông tấn xã Việt Nam để làm đơn vị bảo trợ thông tin và quảng bá, tuyên truyền về các sự kiện của tỉnh, các sản phẩm du lịch mới. Thông tấn xã Việt Nam sẽ tuyên truyền trên Báo điện tử và Báo giấy. Dự kiến 01 bài viết/01 số Báo.

- Thời gian: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4.2.4. Quảng bá tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Lào Cai

- Nội dung: Xuất bản số báo chuyên đề tuyên truyền về các sự kiện “Tuần Văn hóa du lịch Sa Pa, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, Lễ hội mùa Thu Bát Xát,... tuyên truyền về điển hình phát triển kinh tế du lịch, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển làng nghề phục vụ du lịch.

- Thời gian: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Báo Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh.

4.2.5. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử

- Nội dung: Tuyên truyền bằng các hình thức như phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử Lào Cai và các cổng thành viên.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh.

4.3. Phát triển các tiện ích quảng bá du lịch trên các thiết bị cầm tay (Điện thoại di động, máy tính bảng)

- Nội dung: Xây dựng bộ 3 sản phẩm du lịch thông minh (Cổng thông tin du lịch bằng hai thứ tiếng Việt - Anh; ứng dụng tra cứu thông tin du lịch trên Smart phone (Điện thoại thông minh); Hệ thống quản lý lưu trú tập trung); kết nối với các ứng dụng kỹ thuật số hiện đại như: Google; htpp://www.vietnamtourism.vn; http://www.boking.com; xây dựng hình thức quảng bá E - Marketing

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, VNPT Lào Cai và các đơn vị liên quan.

- Kinh phí: Kinh phí thực hiện Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2020.

4.4. Tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống biển quảng cáo tấm lớn

4.4.1. Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

- Nội dung: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai; định hướng loại biển 2 mặt, kích thước dự kiến 15m x 10m, chân trụ đổ bê tông, Biển bạt in Hiflex gồm có kết cấu khung xương bằng sắt hộp được sơn chống gỉ sét, được căng bạt hiflex bên trên bề mặt, bên trong có đèn neon chiếu sáng).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; UBND huyện Bảo Yên.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh (kinh phí xây dựng biển); nguồn hỗ trợ tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (kinh phí thay mặt biển quảng cáo hàng năm).

4.4.2. Thay mặt biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn tỉnh

- Nội dung: Thay mặt biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn tỉnh; các mặt biển quảng cáo về du lịch, quảng bá về các sự kiện diễn ra trong năm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Kinh phí: Nguồn hỗ trợ tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

4.4.3. Cụm cổ động giới thiệu về Khu du lịch quốc gia Sa Pa

- Nội dung: Xây dựng cụm cổ động giới thiệu về Khu du lịch quốc gia Sa Pa tại thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Sa Pa; UBND thành phố Lào Cai.

- Kinh phí: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

4.5. Tuyên truyền trên các cụm thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

- Nội dung: Xây dựng 06 trailer/01 năm quảng bá về hình ảnh, vẻ đẹp con người, văn hóa, kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai trên các cụm thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5. Giải pháp xúc tiến quảng bá Du lịch

5.1. Xây dựng bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch Lào Cai

- Nội dung: Xây dựng bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lào Cai để quảng bá thương hiệu du lịch một cách hiệu quả nhất đối với chiến lược phát triển truyền thông. Bộ nhận diện thương hiệu hội tụ đầy đủ các yếu tố, được cấu thành từ thiết kế logo, thiết kế bao bì sản phẩm, slogan (khẩu hiệu), cho tới ấn phẩm quảng cáo. Bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch bao gồm: Bìa kẹp tài liệu, Sổ ghi chép, Lịch để bàn, túi đựng tài liệu, USB, bút, danh thiếp, phong bì thư,... Bộ công cụ sử dụng phổ biến rộng rãi trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh và trong các hội nghị, hội thảo, đối ngoại.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5.2. Tiếp đón, làm việc với đoàn xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, đoàn Cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước đến Lào Cai khảo sát điểm đến, dịch vụ và sản phẩm du lịch

- Nội dung: Hằng năm tổ chức 2 đoàn Famtrip (hành trình du lịch dành cho các hãng lữ hành để khảo sát, lựa chọn, xây dựng chương trình du lịch), Mediatrip (tổ chức cho các đoàn báo chí đến trực tiếp trải nghiệm và viết bài giới thiệu du lịch) cho các đối tượng là doanh nghiệp, báo đài Trung ương để khảo sát đánh giá các sản phẩm du lịch của tỉnh và quảng bá những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2019; tháng 10/2019; tháng 4/2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai; Hiệp hội Du lịch Sa Pa.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5.3. Tổ chức họp báo về quảng bá du lịch Lào Cai

- Nội dung: Tổ chức Họp báo tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh giới thiệu về các sự kiện du lịch của tỉnh diễn ra trong năm đến các cơ quan truyền thông quảng bá thông tin và các doanh nghiệp lữ hành đưa các sự kiện các sản phẩm của Lào Cai để xây dựng tour chào bán đến du khách.

- Thời gian: Dự kiến tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội và tháng 2 năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5.4. Phát hành ấn phẩm du lịch bằng nhiều hình thức, chất liệu khác nhau

- Nội dung: Biên tập, in ấn, xuất bản các ấn phẩm của tỉnh Lào Cai: Tờ rơi, Tập gấp (giới thiệu về từng sự kiện diễn ra trong năm và các loại hình du lịch chính của tỉnh).

- Thời gian: năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5.5. Tổ chức xúc tiến du lịch và giới thiệu điểm đến, tổ chức các gian hàng hội chợ trong và ngoài nước

- Nội dung: Tổ chức xúc tiến du lịch và giới thiệu điểm đến Lào Cai tại nước ngoài và trong nước, cụ thể:

+ Trong nước: Tham gia các Hội chợ du lịch thường niên (như Hội chợ du lịch quốc tế tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh,...) cùng tham dự các Hội nghị xúc tiến, Họp báo quảng bá về du lịch Lào Cai.

+ Ngoài nước: Tham gia một số hội chợ quốc tế (như Hội chợ Du lịch Quốc tế JATA - JATA Tourism Expo Japan - Tokyo, Nhật Bản; Hội chợ Quốc tế thương mại Việt - Trung,...).

- Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai; Sở Công thương; Sở Ngoại vụ.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước: Đối với các nội cung sử dụng nguồn ngân sách, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Kế hoạch chủ động xây dựng dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp theo quy định.

2. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai: Đối với các nội dung sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Kế hoạch chủ động xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định (tổng số tiền chi từ Quỹ cho các nhiệm vụ tại Kế hoạch không vượt qua 6 tỉ đồng).

3. Nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai Kế hoạch.

- Căn cứ vào nội dung được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí chi tiết triển khai các hoạt động, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Ký kết văn bản hợp tác, hợp đồng cung cấp dịch vụ,... với các đơn vị truyền thông được tỉnh lựa chọn là đơn vị bảo trợ thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

- Cung cấp thông tin cho các đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh để phối hợp quảng bá.

- Xây dựng Kế hoạch vận động phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để bổ sung nguồn lực cho Quỹ.

- Hỗ trợ các đoàn truyền thông xây dựng video clip, phóng sự quảng bá du lịch trong quá trình tác nghiệp tại tỉnh Lào Cai.

- Hàng năm, tổng hợp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

- Ngoài các nội dung xác định tại Kế hoạch; nếu phát sinh các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác có liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch xem xét, quyết định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; các Cổng thông tin điện tử thành viên; kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lĩnh vực du lịch của tỉnh.

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí triển khai các hoạt động tổng hợp vào kinh phí hàng năm của đơn vị để gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền (riêng đối với các nhiệm vụ chi sử dụng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh, cơ quan được giao chủ trì thực hiện lập dự toán kinh phí, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh - Cơ quan Thường trực Quỹ tổng hợp, cân đối Quỹ và gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quỹ xem xét, quyết định theo quy định tại Điều lệ Quỹ).

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và thẩm định, cân đối ngân sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

4. UBND các huyện và thành phố:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động có liên quan (như đón đoàn khảo sát, phát hành ấn phẩm quảng bá du lịch của địa phương, cung cấp thông tin cho các đơn vị truyền thông,...).

5. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch Sa Pa:

Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Lào Cai; đồng thời chủ động bố trí kinh phí và nhân sự tham gia hoạt động quảng bá du lịch qua mạng lưới đối tác và các kênh thông tin của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Tổng Cục Du Lịch;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Công thương; Tài chính; Xây dựng.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, PCVP2;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH1,2.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong