Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 101/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, ĐÓN CÔNG DÂN QUẢNG NGÃI TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, TỈNH QUẢNG NAM CÓ NGUYỆN VỌNG VỀ QUẢNG NGÃI DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của công dân Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống và học tập tại 02 địa phương trên. Xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng muốn về địa phương của công dân Quảng Ngãi đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, đón công dân như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Bảo đảm tất cả công dân Quảng Ngãi ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng về và đã đăng ký đều được tiếp nhận, đón về địa phương và thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly.

- Quá trình thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong tiếp nhận, đón công dân về địa phương; tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Việc thực hiện phải được thống nhất chỉ huy, phân công, phối hợp kịp thời, chủ động, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan.

II. Chuẩn bị đón, đưa công dân Quảng Ngãi đến nơi cách ly

1. Công an tỉnh: Tổng chỉ huy tiếp nhận thông tin, đón công dân đến nơi cách Iy

- Tiếp nhận, tổng hợp thông tin công dân Quảng Ngãi có đăng ký về lưu trú tại Quảng Ngãi; chia sẻ thông tin, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi để đưa công dân về các khu cách ly tập trung.

- Trao đổi, thống nhất với Công an thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam các nội dung liên quan; thông tin thời gian cụ thể, địa điểm để đón công dân.

- Triển khai phương án dẫn đường trong quá trình di chuyển từ khu vực tiếp nhận tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam về khu vực cách ly tập trung đảm bảo an ninh, an toàn.

- Liên hệ, thông báo cụ thể cho công dân đã đăng ký về Quảng Ngãi biết thời gian, địa điểm, phương tiện đón tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; chú ý yêu cầu công dân khi đến địa điểm đón phải mang theo các giấy tờ có liên quan (như: chứng minh nhân dân, kết quả xét nghiệm, giấy chứng nhận đã cách ly...) để phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu.

- Tiếp tục tiếp nhận thông tin công dân Quảng Ngãi có nguyện vọng về địa phương trong thời gian tới.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Liên lạc, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về danh sách do Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, rà soát, chuẩn xác với thông tin do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chia sẻ để cùng thống nhất thời gian, địa điểm đón trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

3. Sở Y tế

- Đáp ứng kịp thời, đầy đủ trang phục bảo hộ, hóa chất, khử khuẩn; hướng dẫn tập huấn cho lái xe, nhân viên đi cùng.

- Phối hợp với ngành Y tế thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam để phân loại, rà soát việc công dân đã xét nghiêm sàn lọc để cách ly cho phù hợp.

- Phối hợp, hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp phòng dịch trên xe đón công dân trở về; sau khi Sở Giao thông vận tải dự kiến số xe đón công dân thì chủ động sắp xếp thành phần đoàn công tác, nhất là nhân sự thuộc lực lượng y tế đi cùng xe để kiểm tra, hướng dẫn, phục vụ việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị y tế cần thiết trong quá trình tiếp nhận, di chuyển.

4. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì thuê xe, cung cấp nước uống cho công dân được đón trở về.

- Dự kiến số lượng xe, lái xe thực hiện nhiệm vụ đón công dân (thuê xe của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam hoặc thuê xe từ Quảng Ngãi ra).

- Bố trí đủ số lượng xe, đúng giờ theo đề nghị của Công an tỉnh thông báo.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai thực hiện phương án dẫn đương từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam về đến khu cách ly tập trung.

- Bảo đảm các phương tiện có mặt đúng thời gian, đúng địa điểm đã thông báo với người dân. Tiến hành tiếp nhận, kiểm tra thông tin nhân thân của công dân. Tuyệt đối không để công dân chờ lâu và đưa công dân về trực tiếp tại khu cách ly tập trung đã quy định.

Lưu ý: Xe đưa đón công dân di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường (trừ trường hợp bất khả kháng thì thông tin, báo ngay cho cấp có thẩm quyền); đi thẳng tới các điểm tiếp nhận và về các khu cách ly, tổ chức bàn giao cho Khu cách ly tập trung. Tuân thủ mọi yêu cầu về y tế.

- Sau khi bàn giao công dân tại khu cách ly thì tiến hành khử khuẩn xe và thực hiện các biện pháp phòng dịch cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên xe theo đúng quy định.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn và thị xã Đức Phổ (các địa phương được trưng dụng khu cách ly trên địa bàn)

Sau khi Công an tỉnh thông tin về số người, ngày đón, địa điểm cách ly tập trung; các cơ quan, đơn vị có khu cách ly tập trung khẩn trương chủ động bố trí kinh phí; đảm bảo khi công dân về đến khu cách ly tập trung việc ăn, uống, sinh hoạt được đáp ứng ngay.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch đón công dân Quảng Ngãi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng về Quảng Ngãi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

III. Tiếp nhận và cách ly công dân

1. Địa điểm cách ly

a) Ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

b) Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

c) Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi (tại thị xã Đức Phổ).

d) Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh.

đ) Ký túc xá Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổng chỉ huy việc cách ly; quản lý, vận hành mọi hoạt động của các khu cách ly tập trung nêu trên

- Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu cách ly.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về việc cách ly, phòng chống dịch.

- Chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp và bố trí chỗ ở cho công dân tại các khu cách ly.

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo hậu cần.

3. Sở Y tế

- Khi công dân nhận phòng thì khẩn trương lấy mẫu để xét nghiệm ngay.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan bảo đảm đầy đủ trang, thiết bị cho quá trình cách ly, điều trị... theo kế hoạch. Chủ động rà soát, kiểm tra, bảo đảm kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ cho việc tiếp nhận cách ly tập trung.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn y tế địa phương làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch và xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý, kiểm soát tốt mọi tình huống.

4. Công an tỉnh

- Bố trí lực lượng triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài khu cách ly tập trung; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở công dân thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực cách ly, sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Nắm tình hình dư luận có liên quan đến việc thực hiện cách ly tập trung, nhất là trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện các thông tin đáng chú ý có liên quan và tham mưu, đề xuất hướng xử lý.

- Tổng hợp kinh phí từ các cơ quan liên quan tham gia đưa công dân từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam về khu cách ly, gửi Sở Tài chính.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có khu cách ly tập trung được trưng dụng trên địa bàn, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu ngay cho UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp (tạm cấp) kinh phí phục vụ cho công tác cách ly đối với công dân Quảng Ngãi từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về địa phương theo nguyện vọng và thanh, quyết toán theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho công dân và địa phương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương bảo đảm thông tin liên lạc, mạng internet, wifi ...và các mặt khác tại các khu vực cách ly, phục vụ cho người dân truy cập nắm thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được triển khai thực hiện ngay từ ngày 20/8/2020. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ khẩn trương, nghiêm túc chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này (các cơ quan, đơn vị, phân công lãnh đạo làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam để trao đổi, nắm bắt thông tin và chủ động giải quyết được kịp thời).

2. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, ông Nguyễn Xuân Trà, Phòng Tham mưu, điện thoại: 0919380350; Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; điện thoại 0914021022; Sở Giao thông vận tải, đ/c Đoan, điện thoại: 0913400985) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và truyền thông;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- Trường Đại học Tài chính-Kế toán;
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;
- Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, K.GVXlmc475.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng