Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Phú Nhuận, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2015

Thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành quy ước chấm điểm thi đua và Phụ lục thang điểm thi đua năm 2015 và Kế hoạch số 685A/KH-UBND ngày 30/10/2015 về tổ chức đánh giá kết quả thi đua và công tác khen thưởng năm 2015. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đề ra kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2015 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của Quận ủy và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2015; xác định những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Qua tổng kết cũng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và tổ chức phong trào thi đua; sức lan tỏa sâu rộng đến cơ sở, đến quần chúng nhân dân và sự thu hút, động viên mọi người tham gia phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; xác định những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương năm 2015 để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và động viên, khuyến khích các tổ chức và mọi người hăng hái tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

1. Danh nghĩa tổ chức: Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Hội nghị tổng kết tổ chức vào sáng ngày 02/02/2016 (24/12 Âm lịch).

- Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận.

3. Thành phần tham dự: (dự kiến 400 đại biểu)

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (6); (Do Văn phòng UBND quận mời)

- Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận (15); (Do Văn phòng UBND quận mời)

- Các quận thuộc cụm thi đua II Thành phố gồm: quận 4, quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận Gò Vấp (12); (Do Văn phòng UBND quận mời)

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (07); (Do Phòng LĐTB-XH quận mời)

- Đại diện khối tôn giáo, dân tộc, các tổ chức và xã hội (30); (Đề nghị UBMTTQVN quận mời)

- Thủ trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận (74); (Do Văn phòng UBND quận mời)

- Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã (44); (Do Phòng Kinh tế quận mời)

- Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (50); (Do Phòng GD-ĐT quận mời)

- Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 15 phường (60); (Do Văn phòng UBND quận mời)

- Các tập thể và cá nhân của đơn vị cơ sở được tặng danh hiệu thi đua (theo danh sách được xét trao trong hội nghị) (40); (Do Phòng Nội vụ quận mời)

- Đại diện Ban điều hành 60 khu phố, khu dân cư (60); (Do UBND 15 Phường mời)

- Báo Sài gòn Giải phóng, Báo Tuổi trẻ, Báo Người Lao động, Bản tin Phú Nhuận, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (5). (Do Văn phòng UBND quận mời)

4. Nội dung chương trình hội nghị:

- Văn nghệ đầu giờ;

- Nghi thức khai mạc;

- Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (do đ/c Nguyễn Đông Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đọc);

- Báo cáo tham luận các đơn vị (Dự kiến 02 đọc trong hội nghị):

1. Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015” và công tác nâng cấp đô thị. (Dự kiến UBND phường 07)

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác “Phòng chống tội phạm trên địa bàn dân cư”. (Dự kiến UBND phường 02)

3. Báo cáo kết quả công tác “Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo”. (Dự kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận)

4. Báo cáo mô hình xây dựng “Phường văn minh đô thị”. (Dự kiến UBND phường 09)

5. Báo cáo kết quả công tác “Phối hợp tổ chức phổ biến Pháp luật trong nhân dân”. (Dự kiến Phòng Tư pháp quận)

- Giao lưu các điển hình tiên tiến (Dự kiến 20 phút):

1. 01 tập thể Doanh nghiệp: Phấn đấu vượt khó khăn giữ vững sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội và chăm lo đời sống người lao động. (Dự kiến Công ty TNHH RuBy).

2. 01 tập thể khu phố xây dựng “Khu phố văn hóa” tiêu biểu. (Dự kiến Khu phố 01 phường 12).

3. 01 cá nhân điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2015: “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. (Dự kiến ông Hồ Đề, cư ngụ 103/15 Trần Kế Xương, Phường 07 - UV.UBMTTQVN Quận).

- Công bố và trao quyết định khen thưởng các đơn vị và cá nhân đạt các danh hiệu, hình thức thi đua năm 2015;

- Phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị và định hướng công tác thi đua năm 2016;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng thi đua năm 2016;

- Các đơn vị đăng ký thi đua năm 2016;

- Kết thúc hội nghị.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Nội vụ:

- Phối hợp với Văn phòng UBND quận và các đơn vị có liên quan phụ trách phần nội dung; Xây dựng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết; tổ chức điều hành phần khen thưởng;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng báo cáo tham luận trong hội nghị, xây dựng kịch bản giao lưu các điển hình tiên tiến.

- Có trách nhiệm theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch này và kịp thời báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Văn phòng UBND quận:

Chủ trì công tác tổ chức và điều khiển chương trình hội nghị; chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo Thành phố (nếu có) và lãnh đạo quận; dự trù kinh phí và thanh quyết toán kinh phí phục vụ hội nghị; công tác hậu cần, tiếp tân; in ấn và phát hành thư mời, tài liệu gửi đại biểu; mời các báo, đài đưa tin về hội nghị; chuẩn bị máy phóng và màn chiếu; phối hợp Trung tâm văn hóa chuẩn bị hình ảnh minh họa báo cáo tổng kết.

3. Quận Đoàn và Nhà thiếu nhi:

Cử đội nghi thức gồm 6 đoàn viên nam (mặc đồng phục) và 6 đoàn viên nữ (mặc áo dài) đón huân chương (chuẩn bị cờ phướng) và hỗ trợ tiếp tân và chuyển bằng khen, giấy khen cho lãnh đạo để trao cho các tập thể, cá nhân; cử 01 đội trống, kèn thiếu nhi làm dàn chào mừng đại biểu đến dự hội nghị tại cổng chính của Trung tâm Văn hóa quận.

4. Trung tâm Văn hóa quận:

Trang trí trong và phía trước hội trường, triển lãm hình ảnh hoạt động của quận và của các đơn vị trong phong trào thi đua năm 2015 và hình ảnh thuyết minh báo cáo; bảng niêm yết danh sách các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua; bảng đăng ký thi đua 2016; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp hình; phối hợp Văn phòng UBND quận lập bảng bố trí chỗ ngồi của các đại biểu; bố trí phòng hội thảo và nước uống để tiếp khách; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị (thời gian khoảng 30 phút).

5. Công an quận và Ban chỉ huy Quân sự quận: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau khi hội nghị kết thúc (gửi về Văn phòng UBND quận trước ngày 22/01/2016).

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận cân đối, bố trí kinh phí phục vụ tổ chức hội nghị.

7. Các đơn vị được chọn nội dung báo cáo điển hình trong hội nghị gửi báo cáo và hình ảnh sau khi đã được thẩm định xong về Phòng Nội vụ trước ngày 22/01/2016.

8. Các đơn vị gửi dự trù kinh phí phục vụ hội nghị về Văn phòng UBND quận trước ngày 22/01/2016.

IV. TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH:

1. Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo và hình ảnh 01 đơn vị (UBND Phường) báo cáo kết quả thực hiện tốt công tác Giảm hộ nghèo - Tăng hộ khá trên địa bàn quận;

2. Trưởng phòng Kinh tế quận chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo điển hình và hình ảnh đơn vị Doanh nghiệp: Phấn đấu vượt khó khăn giữ vững sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội và chăm lo đời sống người lao động. (Dự kiến Công ty TNHH RuBy).

3. Đề nghị Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy thẩm định báo cáo điển hình và hình ảnh cá nhân báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2015: “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

4. Trưởng phòng Văn hóa và thông tin quận chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo điển hình và hình ảnh đơn vị: Khu phố xây dựng “Khu phố văn hóa” tiêu biểu (Dự kiến Khu phố 01 phường 12) và Mô hình xây dựng Phường “Văn minh đô thị” (Dự kiến UBND phường 09).

5. Trưởng Công an quận chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo kết quả thực hiện công tác “Phòng chống tội phạm trên địa bàn dân cư”. (Dự kiến UBND phường 02)

6. Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận và Trưởng phòng Tư pháp quận chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo nội dung tham luận nêu trên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, đề nghị các đơn vị được phân công tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo cho hội nghị thành công tốt đẹp./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP;
- Thường trực Quận ủy;
- CT, các Phó CT UBND quận;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị quận;
- UBND 15 phường;
- VP/QU, VP/UBND quận;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, TĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt