Hệ thống pháp luật

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền để con được lĩnh lương hưu hộ cha mẹ

Ngày đăng: 12/03/2021 lúc 11:14:19

Lương hưu là một khoản thu nhập ổn định giúp đảm bảo cuộc sống của người lao động khi về già. Vậy con cái có được lấy lương hưu hộ cha mẹ hay không?

Cha mẹ ủy quyền cho con cái lĩnh lương thay

Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định một trong những quyền của người lao động đó là được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu. Cụ thể:

“Điều 18. Quyền của người lao động

... …   

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

… …”

Theo đó, người lao động có thể tự mình trực tiếp nhận lương hưu hoặc nhờ người khác nhận hộ. Do đó, người lao động hoàn toàn có thể ủy quyền cho con của mình đến nhận lương hưu thay mình.

Tuy nhiên, việc nhận hộ lương hưu chỉ được cơ quan BHXH giải quyết khi người lao động và con của họ đã thực hiện đúng thủ tục ủy quyền nhận lương hưu.

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, để ủy quyền cho con lĩnh thay lương hưu, cần chuẩn bị Giấy ủy quyền nhận thay lương hưu được thực hiện theo Mẫu 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH:

Mẫu ủy quyền lĩnh lương

Lưu ý:

+ Điền đầy đủ thông tin về người được hưởng lương hưu và thông tin của con của người đó.

+ Nội dung ủy quyền ghi rõ: Nhận lương hưu cho cha/mẹ.

+ Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. Ví dụ: Từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2025.

+ Trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền phải được chứng thực chữ ký của người ủy quyền tại một trong số các cơ quan sau:

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Phòng Công chứng;

* Hồ sơ cần nộp:

- Giấy ủy quyền theo Mẫu 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền;

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền nhận thay lương hưu.

* Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Cơ quan BHXH tỉnh/huyện;

- Cơ quan Bưu điện được cơ quan BHXH chỉ định.

* Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ sẽ được cơ quan tiếp nhận trả tiền chi trả luôn.

- Nếu nộp tại Cơ quan Bưu điện: Bưu điện cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền tại Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền vào hệ thống công nghệ thông tin sau đó nộp Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam