Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền thuế môn bài bổ sung. Chậm nộp thuế môn bài phạt bao nhiêu, ghi giấy nộp tiền thế nào?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số: KT9

Câu hỏi:

Tôi thành lập doanh nghiệp tháng 3/2015, đã nộp tờ khai nhưng tôi quên chưa nộp thuế môn bài. Hiện giờ đi nộp thuế môn bài 2016 thì tôi mới nhớ ra và tự nguyện nộp bổ sung. Tôi tự nguyện ra ngân hàng nộp bổ sung thì được cung cấp mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hiện giờ có các ô khoản nộp ngân sách, mã NDKT và mã chương. Tôi phải ghi thế nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP thì:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

7. Bổ sung Điều 28a như sau:

“Điều 28a. Xử lý đối với việc chậm nộp thuế

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quảnlý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Do bạn không nói rõ vốn điều lệ của bạn bao nhiêu nên không xác định được chi tiết số thuế chậm nộp. Tuy nhiên, mức chậm nộp sẽ được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Mặt khác, trên giấy nộp tiền sẽ có mục ghi nội dung các khoản nộp ngân sách, do bạn tự nguyên nộp phạt nên bạn sẽ ghi thành 2 phần: Thuế môn bài Bậc năm 2015 và tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý.

Mặt khác, theo quy định tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC thì:

- Mã chương bạn ghi: 754

- Mã NDKT thì bạn ghi:

Thuế thì vốn điều lệ bạn bậc mấy thì bạn sẽ ghi bậc 1, 2, 3, 4 tương tứng với 1801, 1802, 1803, 1804.

Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý: 4911

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM