Hệ thống pháp luật

HIỆP ĐỊNH

VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ GHI NÊ XÍCH ĐẠO (1977).

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ GHI NÊ XÍCH ĐẠO,

Với lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và hai bên cùng có lợi, nhằm mục đích củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước,

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1.- Hai Bên ký kết sẽ phát triển quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước; sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt mục đích đó theo đúng luật lệ hiện hành của hai nước.

Điều 2.- Hai bên ký kết dành cho nhau chế độ ưu đãi về thuế quan và các loại thuế khác đánh vào hàng xuất khẩu, nhập khẩu của bên này đối với bên kia. Nhưng chế độ ấy không liên quan đến quyền lợi và ưu đãi mà Chính phủ mỗi nước đã dành hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng.

Điều 3.- Mọi khoản thanh toán thông thường giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Ghi nê Xích đạo sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi do hai bên thoả thuận.

Điều 4.- Mỗi Bên cam kết rằng hàng hoá nhập khẩu của bên kia không được tái xuất nếu không có sự thoả thuận trước của bên kia.

Điều 5.- Trong khuôn khổ luật lệ hiện hành của hai nước, những tàu buôn của bên này cùng với hàng hoá trên tàu khi ra vào cảng thương mại của bên kia được hưởng những sự ưu đãi về hàng hải và thuế khoá, thủ tục và về việc sử dụng các phương tiện bốc dỡ hàng hoá của cảng.

Điều 6.- Hai bên ký kết cam kết mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước thông qua những kế hoạch hàng năm do một tổ chức được thành lập theo điều 8 của Hiệp định này xem xét và quyết định.

Điều 7.- Thông qua các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền của mình, hai bên ký kết cam kết nỗ lực phát triển sự hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước bằng tất cả các biện pháp có thể được trong phạm vi luật lệ của mỗi nước.

Điều 8.- Để bảo đảm việc thi hành Hiệp định này, hai Chính phủ sẽ thành lập một uỷ ban hỗn hợp Việt Nam – Ghi nê Xích đạo về thương mại và hợp tác kinh tế và kho học kỹ thuật; uỷ ban hỗn hợp họp theo đề nghị của hai bên và theo nguyên tắc mỗi năm một lần, lần lượt ở Hà Nội và Malabo.

Điều 9.- Hiệp định được ký cho một thời hạn là 5 năm và sẽ có hiệu lực từ ngày ký.

Sáu tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực, hai Chính phủ sẽ thoả thuận những biện pháp cần thiết để bảo đảm tiếp tục việc phát triển thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước.

Điều 10.- Nếu một bên muốn thôi không tiếp tục thi hành Hiệp định này phải báo trước ít nhất 6 tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực.

Làm tại Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 1977 thành hai bản, bằng tiếng Viêt Nam và tiếng Tây Ban Nha, cả hai văn bản đều cố giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ GHI NÊ XÍCH ĐẠO
BỘ TRƯỞNG PHỦ TỔNG THỐNG
KIÊM BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỮU NGHỊ VỚI CÁC DÂN TỘC

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ghi Nê xích đạo (1977).

  • Số hiệu: Khongso
  • Loại văn bản: Điều ước quốc tế
  • Ngày ban hành: 20/09/1977
  • Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Ghi Nê xích đạo
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/09/1977
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản