Văn bản pháp luật

Quyết định 977/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 11/08/2022, Quyết định 977/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 977/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4750/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/08/2022, Công văn 4750/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4750/BCT-TTTN Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Thông tư 07/2022/TT-BNNPTN sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 11/08/2022, Thông tư 07/2022/TT-BNNPTN sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2022/TT-BNNPTN Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 11/08/2022, Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
Ngày 11/08/2022, Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 103/NQ-CP Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 11/08/2022, Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 975/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 39281/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp ủy quyền cho tặng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 10/08/2022, Công văn 39281/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp ủy quyền cho tặng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 39281/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 10/08/2022, Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2708/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 5053/VPCP-CN năm 2022 thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/08/2022, Công văn 5053/VPCP-CN năm 2022 thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5053/VPCP-CN Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 7737/QLD-KD năm 2022 về tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ do Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 10/08/2022, Công văn 7737/QLD-KD năm 2022 về tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ do Cục Quản lý dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7737/QLD-KD Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 965/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/08/2022, Quyết định 965/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 965/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/08/2022, Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 964/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 10/08/2022, Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2195/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 5616/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 và 8 tháng năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 10/08/2022, Công văn 5616/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 và 8 tháng năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5616/BKHĐT-TH Ngày ban hành: 10/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4245/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 4245/BYT-KCB năm 2022 về tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4245/BYT-KCB Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3738/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 3738/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3738/BGDĐT-TTr Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Thông báo 239/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 09/08/2022, Thông báo 239/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 239/TB-VPCP Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2022 ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
Ngày 09/08/2022, Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2022 ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 101/NQ-CP Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1392/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 09/08/2022, Quyết định 1392/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1392/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2852/BTP-PBGDPL năm 2022 hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 2852/BTP-PBGDPL năm 2022 hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2852/BTP-PBGDPL Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực: