Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu đối với giáo viên dạy học tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn

Ngày gửi: 25/08/2018 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33472

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi: Tôi ở xã A, năm 2008 tôi được tuyển dụng qua xã B cùng huyện là Giáo viên dạy hợp đồng không thời hạn, năm 2012 xã B được công nhận xã đặc biệt khó khăn đến nay. Hỏi tôi có được trợ cấp lần đầu không ạ, Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1.Cơ sở pháp lý

Nghị định 61/2006/NĐ-CP

Nghị định 19/2013/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTTL-BGDĐT-BTC-BNV

2.Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 1 Nghị định 61/206/NĐ-CP thì đối tượng hưởng ưu đãi khi công tác ở vùng đặc biệt kinh tế khó khăn bao gồm:

– Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

– Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước.

– Cán bộ quản lý giáo dục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định 61/2006/NĐ-CP bao gồm:

+ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm, cơ sở giáo dục và đào tạo;

+ Các nhà giáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 19/2013/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp lần đầu như sau:

“1.Nhà giáo, cán bô quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp  quy định tại Khoản 3 Điều 9, khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn”.

Theo quy định tại khoản 6 Mục 2 Thông tư liên tục 06/2007/TTTL-BGDĐT-BTC-BNV về đối tượng, mức hưởng trợ cấp một lần như sau:

– Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 mục I Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV kể cả những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 13/7/2006 trở về sau.

– Về mức trợ cấp và giải quyết chỗ ở:

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ điều kiện trên được hưởng một khoản trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng ( bốn triệu đồng) cho một người để hỗ trợ mua sắm những vật dụng cần thiết sớm ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển đến công tác ở cơ sở giáo dục và đạo tạo được UBND cấp huyện nơi tiếp nhận giải quyết chỗ ở. Căn cứ vào số lượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo có nhu cầu nhà ở và tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng trong huyện xây dựng nhà ở tập thể (nhà công vụ) giáo viên hoặc xây thêm phòng ở tại khu tập thể giáo viên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

– Về phương thức chi trả

+ Trợ cấp này được cơ sở giáo dục và đào tạo nơi tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chi trả sau khi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nhận công tác;

+ Khoản trợ cấp này được hạch toán vào mục 105 tiểu mục 99 của chương, loại, khoản tương ứng theo mục lục ngân sách nhà nước.

Như vậy, trong trường hợp này bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp lần đầu, mức hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam