Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp khi công tác tại xã đặc biệt khó khăn

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32621

Câu hỏi:

Chào luật sư! Chồng em từ ngày 09/8/2016 trở về trước công tác tại xã đặc biệt khó khăn. Đến ngày 10/8/2016 chuyển công tác ra vùng thấp có được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ không? Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP;

– Công văn 1458/UBDT-VP135 năm 2015.

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 1, Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP; Công văn 1458/UBDT-VP135 năm 2015 quy định về địa bàn, đối tượng được hưởng chế độ với người làm trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn như sau:

Địa bàn: 

–  Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

– Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vung bãi ngang ven sông và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

– Các thôn,buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặcbiệt khó khăn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 – Xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). 

– Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). 

– Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). 

Đối tượng hưởng: 

– Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

– Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

– Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Như thế, trong trường hợp của bạn, bạn phải xem vùng thấp mà bạn nói có thuộc vùng kinh tế được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không. Nếu như thuộc vùng này thì chồng bạn vẫn được hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam