Hệ thống pháp luật

Đi làm ngày lễ được hưởng lương như thế nào?

Ngày đăng: 29/04/2021 13:53:20

Chỉ ít ngày nữa thôi, người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, nhiều người lao động vẫn đi làm vào dịp lễ này. Vậy trường hợp đi làm vào ngày lễ được hưởng lương như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Theo quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ sau:

“…

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

….”

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019, ngày 30/04 và 01/05, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động đi làm vào những ngày này và được người lao động đồng ý.

(Đi làm thêm ngày lễ, tết được hưởng 490% lương)

Khi đó, người lao động sẽ được tính làm thêm giờ và được trả lương theo điểm c khoản 1, khoản 2 và Khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động năm 2019:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

……

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

……”

Như vậy, nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được nhận 400% lương (trong đó bao gồm lương của ngày nghỉ và lương làm thêm giờ).

Đặc biệt, nếu làm việc vào ban đêm của ngày lễ này, người lao động còn có thể nhận thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 30% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó, và 20% tiền lương của ngày nghỉ lễ (bằng 300% lương của ngày làm bình thường).

Theo đó, nếu tính cả lương ngày nghỉ, người lao động làm việc vào ban đêm được hưởng ít nhất : 400% + 30% + 20%x300 = 490% lương của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, nếu đi làm ngày 30/04 hoặc 01/05, người lao động có thể được nhận từ 04 đến gần 05 lần lương so với ngày làm việc bình thường.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam