Hệ thống pháp luật
HIỆU LỰC VĂN BẢN

Decree No. 86/2022/ND-CP dated October 24, 2022 on prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Education and Training of Vietnam

  • Số hiệu: 86/2022/ND-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 24/10/2022
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phạm Bình Minh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/11/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản