Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3078/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3078/TCHQ-GSQL NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC NHẬN TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE ÔTÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Cục Hải quan Đồng Nai và Hải quan một số địa phương khác về việc một số Giấy chứng nhận chất lượng ôtô nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp không ghi rõ ràng về một số thông số kỹ thuật (như số chỗ ngồi, trọng tải....). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong các trường hợp nội dung Giấy chứng nhận chất lượng xe ôtô nhập khẩu của Cục Đăng kiểm không rõ ràng (Ví dụ: Không xác nhận khẳng định số chỗ ngồi tại mục số người cho phép chở mà xác nhận tại phần ghi chú với 2 số liệu khác nhau...) thì Hải quan yêu cầu người nhập khẩu liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được xác nhận rõ vào mục thông số kỹ thuật quy định. Khi có xác nhận rõ của Cục Đăng kiểm, Hải quan mới xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.

 

Phạm Thanh Bình

(Đã ký)