Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3080/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3080/TCHQ-GSQL NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC NHẬN TỜ NGUỒN GỐC ĐỐI VỚI BỘ LINH KIỆN XE GẮN MÁY DẠNG CKD NHẬP KHẨU ĐỔI HÀNG VỚI LÀO

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 16/7/2001 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3139/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm việc cho phép các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu đổi hàng với Lào trước ngày 31/12/1999 được tiếp tục thu nợ đến ngày 30/12/2001 bằng xe gắn máy dạng CKD, để thống nhất việc thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng CKD nhập khẩu theo phương thức đổi hàng với Lào vẫn phải khai Tờ khai nguồn gốc xe máy nhập khẩu để Hải quan xác nhận theo quy định tại điểm 1 Công văn 2573/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2001 của Tổng cục Hải quan.

 

Phạm Thanh Bình

(Đã ký)