Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3810/TCHQ-PC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3810/TCHQ-PC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH 06/TTLNNGÀY 20-9-1996 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỘI TRỐN THUẾ

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan Các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương,

Để góp phần đấu tranh có hiệu quả chống các hành vi trốn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (sau đây gọi chung là trốn thuế) mà Nhà nước giao ngành Hải quan thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên ngành số 06/TTLN ngày 20-9-1996 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ như sau:

1- Mọi cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác mà Nhà nước giao cho ngành Hải quan thực hiện, căn cứ vào các điểm 2, 3, 4, 5, 6 Thông tư 06/TTLN để giải quyết.

2- Trường hợp biên bản vi phạm hành chính về hải quan và những tài liệu trong hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu có đủ căn cứ pháp lý để khẳng định đã thực hiện việc trốn thuế được quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Thủ tục bàn giao hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 03 Quyết định số 241/TCHQ-PC ngày 10-8-1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành bản quy định về tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tang vật các vụ vi phạm pháp luật hải quan. Đối với những hành vi phạm tội được quy định trong Điều 97 Bộ luật hình sự thì trình tự tố tụng vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Tố tụng hình sự Điều 28 Pháp lệnh tổ chức Điều tra Hình sự ngày 4-4-1989.

3- Khi phát hiện hành vi liên quan đến tội trốn thuế được quy định tại Điều 169 và tội Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 97 Bộ luật Hình sự. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất khẩu nhập khẩu có trách nhiệm xem xét một cách thận trọng, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình, đảm bảo không để lọt kẻ phạm tội hoặc gây khó dễ cho người có hành vi vi phạm nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)