Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3818/BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 3818/BC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1995

Kính gửi: Các cơ quan báo chí

Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 194/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định về quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam và Thông tư số 37/VHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định trên. Bộ Văn hoá - Thông tin lưu ý các cơ quan báo chí một số quy định sau đây:

1. Không thu phí tuyên truyền, cổ động các chương trình xã hội, nhân đạo đã được Nhà nước chủ trương, phát động, hoặc các tổ chức quốc tế tài trợ như: phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm chủng mở rộng, toàn dân ăn muối I-ốt v.v...

2. Thông báo của cơ quan, tổ chức xã hội, cáo phó, quảng cáo cho các chương trình xã hội, nhân đạo không tính tỷ lệ 10% về diện tích báo in và 5% thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình dành cho quảng cáo.

3. Các cơ quan báo chí có nhu cầu quảng cáo trên tỷ lệ quy định phải xin phép ra phụ trang quảng cáo hoặc chương trình quảng cáo (đối với phát thanh, truyền hình).

Các cơ quan báo chí cần tổ chức bộ phận tiếp nhận đặt quảng cáo, không sử dụng phóng viên, biên tập viên đi "chạy" quảng cáo.

4. Cần chú ý việc biên tập nội dung quảng cáo theo đúng các quy định của Nhà nước về quảng cáo. Chú ý cân đối quảng cáo hàng hoá của nước ngoài và của nước ta; biên tập hình ảnh, lời văn quảng cáo phù hợp với truyền thống văn hoá, thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Bộ Văn hoá - Thông tin yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quảng cáo trên báo chí và những Điều lưu ý trên, nhất là trong dịp làm báo Tết Bính Tý.

 

Nguyễn Khoa Điềm

(Đã ký)