Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1622-TC/TCT/NV4

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1622 TC/TCT/VN4 NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1992 VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ Thương mại - du lịch

Liên Bộ Tài chính - Thương mại và du lịch đã có Thông tư số 62 TT/LB ngày 8/11/1991 quy định chế độ thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú cho các tổ chức kinh tế nước tại Việt Nam.

Trả lời Công văn số 697 TMDL-VP ngày 29/4/1992 của Bộ Thương mại du lịch, Bộ tài chính đã có công văn số 318 TC/TCT ngày 2/3/1992 đã đề nghị Bộ Thương mại du lịch phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư Liên bộ số 62 TT/LB ngày 8/11/1991 ở trên. Nhưng đến nay Bộ Thuơng mại du lịch còn để lại tồn đọng chưa nộp NSNN tiền thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện bằng ngoại tệ (gần 5 tỷ đồng VN).

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thuơng mại du lịch:

1. Thực hiện nộp NSNN kịp thời toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện do Bộ Thuơng mại du lịch tổ chức thu theo đúng chế độ quy định.

Riêng đối với số thu lệ phí còn tồn đọng cuối tháng 6/1992 sau khi được trừ số ngoại tệ tương ứng với 2050 triệu đồng VN theo công văn số 1405 TC/TCTN ngày 1/8/1992 của Bộ Tài chính, số còn lại phải nộp hết vào ngân sách trước ngày 10/9/1992. Sau này đó mà đơn vị vẫn chưa nộp đủ thì cơ quan thuế sẽ ra lệnh thu.

2. Đối với số tiền lãi Ngân hàng (gần trên 240 triệu đồng VN) phát sinh do chậm nộp ngân sách, thực chất cũng là nguồn thu NSNN, đề nghị Bộ Thuơng mại du lịch thực hiện nộp vào NSNN đồng thời với số lệ phí phải nộp.

3. Việc tạm trích 25% số thu lệ phí cho Bộ Thuơng mại du lịch phục vụ hoạt động cấp giấy phép phải thực hiện qua Ngân sách trích trên số lệ phí thực nộp phải vào kho bạc Nhà nước.

Đối với chi phí của các ngành phối hợp thực hiện công tác cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện, Bộ Tài chính sẽ giải quyết cùng với việc cấp kinh phí thường xuyên. Bộ Thuơng mại du lịch không được sử dụng số tiền trích theo tỷ lệ (%) trên để chuyển bù đắp kinh phí cho các ngành phối hợp.

4. Khi thu, sử dụng biên lai do Bộ Tài chính phát hành, nhận tại Cục thuế Hà Nội và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng theo đúng chế độ quy định.

Trong việc thực hiện công văn này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Thuơng mại du lịch để kịp thời giải quyết.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc nộp lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

  • Số hiệu: 1622-TC/TCT/NV4
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/08/1992
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phan Văn Dĩnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/1992
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản