Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4046/TM-ĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3267/TM-ĐT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MẪU GIẤY ĐỂ GIA CÔNG SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong cuộc toạ đàm giữa Bộ Thương mại với gần 50 doanh nghiệp chuyên sản xuất giầy dép xuất khẩu tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/8/2001 vừa qua, có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về chủ trương chính sách khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu, trong đó có việc hạn chế nhập khẩu mũ giày để gia công, sản xuất giày xuất khẩu.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Theo Quyết định 46/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, mặt hàng mũ giày không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu phải có giấy phép, do vậy việc hạn chế nhập khẩu mũ giầy để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất giầy sẽ gặp trở ngại về mặt pháp lý. Hơn nữa, tình hình thực tế sản xuất hiện nay của ngành giày dép đang gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất giầy trong khi đơn hàng sản xuất năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu cho nhập khẩu mũ giầy thì sản xuất trong nước gặp khó khăn, công nhân sẽ mất việc làm. Song xét ở khía cạnh khác thì có những doanh nghiệp nếu không nhập khẩu mũ giày sẽ phải đóng cửa nhà máy (như 2 nhà máy giày ở Thanh Hoá) hoặc có những lúc vào thời vụ sản xuất nếu không nhập khẩu mũ giầy thì không đáp ứng được yêu cầu thời hạn giao hàng, đối tác nước ngoài sẽ khiếu nại vi phạm hợp đồng hoặc chuyển sang nhập khẩu ở khu vực khác.

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ Thương mại kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận giải pháp sau: Chỉ cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu mũ giày phục vụ gia công sản xuất giầy xuất khẩu với điều kiện:

- Doanh nghiệp phải có cam kết với Ban chấp hành công đoàn nhà máy bảo đảm không vì nhập khẩu mũ giày mà sa thải, giảm công nhân sản xuất ở công đoạn sản xuất mũ giầy;

- Mũ giày nhập khẩu chỉ để phục vụ gia công, sản xuất tại nhà máy, không được bán kinh doanh trên thị trường.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo. Nếu được chấp thuận của Thủ tướng, Bộ Thương mại sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu trên.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)