Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3082/TCT/NV4

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3082 TCT/NV4 NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Kính gửi: Công ty Cho thuê tài chính II(Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam)

Trả lời Công văn số 527/01/ALCII-CTMĐ ngày 24/7/2001 của Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ thì kể từ ngày 17/5/2001 (ngày Nghị định có hiệu lực thi hành), tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản đó.

Do đó, các tổ chức, cá nhân thuê tài sản phải kê khai cung cấp cho Cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu tài sản hồ sơ sau:

+ Hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Giấy tờ chuyển giao tài sản giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chuyển giao của Công ty cho thuê tài chính.

Đề nghị Công ty Cho thuê tài chính II thông báo cho tổ chức, cá nhân thuê tài sản liên hệ với Cục Thuế địa phương để được kiểm tra hồ sơ và giải quyết cụ thể.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)