Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2066/TM-XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2066/TM-XNK NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Tổng cục Hải quan
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Công văn số 3535/VPCP-KTTH ngày 9/8/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập đoàn kiểm tra các cửa hàng miễn thuế, Bộ Thương mại xin dự kiến phương án kiểm tra như sau:

1. Đối tượng kiểm tra:

Do số lượng cửa hàng miễn thuế trong cả nước hiện nay tương đối lớn (trên 20 điểm bán hàng tại 10 tỉnh, thành phố), một số cửa hàng đã được kiểm tra vào cuối năm 1999 và trong năm 2000 nên Đoàn liên ngành dự kiến sẽ chỉ tiến hành kiểm tra đại diện 9 cửa hàng theo phân nhóm như sau:

- 1 cửa hàng phục vụ các đối tượng ngoại giao của SERVICO Hà Nội

- 2 cửa hàng phục vụ khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài (của NASCO) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (của SASCO),

- 6 cửa hàng phục vụ khách xuất cảnh: 2 cửa hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại cảng TP. Hồ Chí Minh (của cảng Sài Gòn và Công ty CUTB TP.Hồ Chí Minh), 2 cửa hàng liên doanh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (của Công ty NASCO) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (của Công ty SASCO), 2 cửa hàng liên doanh tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn (của Công ty TNHH Phương Hồng) và cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh (của Công ty Duyên Hải).

Đoàn sẽ không kiểm tra các cửa hàng trong nội thành phục vụ khách xuất nhập cảnh tại Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh do các cửa hàng này đã được kiểm tra vào năm 2000.

2. Nội dung kiểm tra:

- Tình hình kinh doanh hàng miễn thuế năm 2000 và 2001: doanh số bán hàng, cơ cấu hàng hoá, đối tượng phục vụ, hiệu quả kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thực hiện các quy định về bán hàng, đối tượng, định lượng, ngoại tệ v.v…

- Những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong kinh doanh liên quan đến cơ chế quản lý của Nhà nước và kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Thời gian kiểm tra: dự kiến trong tháng 9 năm 2000

4. Thành phần Đoàn:

- Bộ Thương mại: 1 lãnh đạo cấp Vụ làm trưởng Đoàn và 1 chuyên viên.

- Tổng cục Hải quan: 1 lãnh đạo cấp Cục và 1 chuyên viên.

- Bộ Tài chính: 1 chuyên viên.

- Bộ Ngoại giao: 1 chuyên viên.

Ngoài ra, khi kiểm tra doanh nghiệp, đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo và mời đại diện Cục Hải quan địa phương cùng tham gia Đoàn.

Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến với dự kiến trên đây và gửi danh sách các đồng chí được cử tham gia Đoàn kiểm tra để Bộ Thương mại hoàn tất các thủ tục cần thiết, thông báo cho các doanh nghiệp và triển khai thực hiện.

Văn bản đề nghị gửi về Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu) trước ngày 22/8/2001.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)