Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2942/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2942/TCHQ-GSQL NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỂM 1.4, MỤC 1, THÔNG TƯ SỐ 02/2001/TT-TCHQ NGÀY 29/05/2001 CỦA TCHQ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Hải quan một số địa phương và một số tổ chức, cá nhân hỏi về đối tượng quy định tại điểm 1.4, mục I, Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan là những đối tượng nào, Tổng cục Hải quan giải thích như sau:

Điểm này áp dụng cho các đối tượng (không phải là doanh nghiệp, không phải là các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh) được Nhà nước cho hưởng một số ưu đãi thể hiện trong từng chính sách cụ thể (tương tự như đối tượng được hưởng ưu đãi quy định tại Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 và Quyết định 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ). Trong các trường hợp đó, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời hướng dẫn cụ thể. Đến nay, chưa có đối tượng nào thuộc diện áp dụng điểm này.

Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài không thuộc diện áp dụng điểm 1.4, mục I, Thông tư 02/2001/TT-TCHQ dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ nội dung trên để thực hiện đúng quy định.

 

Phạm Thanh Bình

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc điểm 1.4, mục 1, Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29 tháng 5 năm 2001 của Tổng cục Hải quan

  • Số hiệu: 2942/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2001
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Phạm Thanh Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản