Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3138/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3138/TCHQ-KTTT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC DÁN TEM VÀ XỬ LÝ THUẾ NK

Kính gửi

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời Công điện số 107/QLT ngày 5/7/2001 của Cục Hải quan thành phố Hải phòng về việc xử lý thuế nhập khẩu và dán tem mặt hàng: máy điều hoà. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BNV-TCQH ngày 16/3/1998 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Công văn số 2453 TCT/NV3 ngày 4/7/2001 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng: Máy điều hoà không khí thuộc đối tượng dán tem; Trường hợp chỉ nhập riêng cục nóng hoặc cục lạnh thì vẫn thực hiện việc dán tem và được dán vào mặt trên bên phải của cục lạnh.

Đối với hành vi quay vòng tờ khai nhập khẩu, nhằm trốn tránh việc dán tem thì xử lý: nếu hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có đầy đủ các chứng từ hợp pháp (như: Tờ khai Hải quan, Biên lai thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT...) thì coi là hàng nhập lậu, phải bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và tịch thu hàng hoá theo quy định tại điểm 6 Thông tư số 17/1999/TT/BCT ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng lưu thông trên thị trường. Trường hợp có đủ căn cứ pháp lý để chứng minh việc phối hợp quay vòng tờ khai nhập khẩu nhằm trốn tránh việc dán tem thì đề nghị đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực Hải quan.

Trường hợp áp mã số, thuế suất đối với mặt hàng "cục nóng", "cục lạnh" đề nghị các đơn vị căn cứ hàng hoá thực nhập khẩu, đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu hiện hành và các nguyên tắc phân loại hàng hoá nhập khẩu theo Biểu thuế tại Thông tư số 37/1999/TT-BCT ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính để xử lý đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các đơn vị biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)