Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9251/YT-QLD
V/v TT 08/2003/TTLT/BYT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc

 

Sau khi xem xét ý kiến đề nghị của các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc niêm yết giá bán lẻ trên bao bì thuốc, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc thực hiện Thông tư 08/2003/TTLT/BYT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 26 tháng 9 năm 2003. Bộ Y tế thông báo:

1. Tạm thời lùi thời gian thực hiện việc cơ sở sản xuất, nhập khẩu niêm yết giá bán lẻ thuốc bằng cách in hoặc dán hoặc ghi giá bán lẻ thuốc lên bao bì chưa đựng thuốc hoặc bao bì ngoài của thuốc trước khi bán buôn thuốc cho các cơ sở bán buôn khác, cơ sở điều trị hoặc cơ sở bán lẻ trong Thông tư 08/2003/TTLT/BYT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 và công văn số 9080/YT-QLD ngày 22 tháng 9 năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2004.

2. Các quy định khác của Thông tư 08/2003/TTLT/BYT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003 và công văn số 9080/YT-QLD ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Y tế vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện đúng các quy định để ổn định thị trường thuốc, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến