Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 8258/BYT-VP1
V/v: báo cáo thực hiện công điện khẩn số 104/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương

Thực hiện Công điện khẩn số 104/CĐ-TW của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ Y tế đã kiểm tra, xem xét việc bổ sung thuốc và hoá chất cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Cho đến nay tất cả các địa phương vẫn đảm bảo đủ cơ số thuốc phục vụ khám chữa bệnh và hoá chất vệ sinh môi trường đảm bảo cho nhân dân ăn, uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tổng số lượng cơ số thuốc, hoá chất và các phương tiện cứu hộ do Bộ Y tế đã cấp cho các địa phương đến nay như sau:

TỈNH/THÀNH PHỐ

CƠ SỐ THUỐC

ÁO PHAO

VIÊN ChloraminB

QUẢNG BÌNH

70 cơ số

 

100.000 viên

QUẢNG TRỊ

60 cơ số

 

100.000 viên

THỪA THIÊN HUẾ

20 cơ số

100 chiếc

100.000 viên

QUẢNG NAM

20 cơ số

100 chiếc

100.000 viên

QUẢNG NGÃI

 

100 chiếc

 

BÌNH ĐỊNH

 

100chiếc

 

PHÚ YÊN

30 cơ số

100 chiếc

300.000 viên

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Cơn bão số 6, tình hình lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung, Bộ Y tế cũng đã có Công điện số 8201/CĐ-BYT vào 9h30 sáng ngày 05/11/2007 chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau chuẩn bị tăng cường các phương tiện, thuốc, hoá chất phục vụ công tác khám, điều trị và vệ sinh môi trường cho nhân dân; sẵn sàng thu dung và cấp cứu bậnh nhân; chuyển các đội cấp cứu cơ động vào trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên cho Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, đảm bảo thông tin thông suốt khi có bão xảy ra. Đặc biệt vào hồi 18h30’ ngày 05/11/2007 sau khi nắm được tình hình lũ lụt tại tỉnh Phú Yên có diễn biến phức tại, Bộ Y tế đã có lệnh cấp xuất ngay 30 cơ số thuốc cùng 300.000 viên ChloraminB cho tỉnh Phú Yên và dự tính số thuốc cùng hoá chất tỉnh Phú Yên sẽ nhận được trong ngày hôm nay (06/11/2007).

Trên đây là một số nội dung công việc Bộ Y tế đã triển khai chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và để phòng, chống Cơn bão số 6, đề nghị Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Hán