Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 8207/BYT-VP1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Dược Trung ương III,
- Sở Y tế các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận

Để góp phần hỗ trợ ngành y tế các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động phòng chống thiên tai, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêu cầu Công ty Dược Trung ương III cấp cho Sở Y tế các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà mỗi đơn vị 100 áo phao cứu sinh. Cấp cho Sở Y tế các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận mỗi đơn vị 50 áo pháo cứu sinh.

Đề nghị Công ty chuyển hàng tới Sở Y tế các tỉnh nói trên trước 17 giờ ngày 08/11/2007. Phòng Kế toán (Văn Phòng Bộ) sẽ thanh toán cho Công ty theo hoá đơn đã cấp kèm theo công văn này. Đề nghị công ty kiểm tra, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn hàng hoá theo hợp đồng đã ký kết.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Hán