Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 8155/BYT-VP1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Dược Trung ương III,
- Sở Y tế các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai.

 

Để góp phần hỗ trợ ngành y tế các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt và lốc xoáy, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêu cầu Công ty Dược Trung ương III cấp cho Sở Y tế các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai 100 cơ số thuốc, và 500.000 viên CloraminB cụ thể như sau:

Đơn vị

Cơ số thuốc

Viên ChloraminB

Sở Y tế Quảng Bình

20

100.000

Sở Y tế Quảng Trị

20

100.000

Sở Y tế Thừa Thiên Huế

20

100.000

Sở Y tế Quảng Nam

20

100.000

Sở Y tế Gia Lai

20

100.000

Cộng

100

500.000

Đề nghị Công ty chuyển hàng tới các Sở Y tế trước 17 giờ ngày 5/11/2007. Phòng Kế toán (Văn Phòng Bộ) sẽ thanh toán cho Công ty theo hoá đơn đã cấp kèm theo công văn này. Đề nghị công ty kiểm tra, đảm bảo thuốc đóng trong cơ số và viên Chloramin B còn hạn dùng ít nhất đến hết năm 2008.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Hán